Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości na rok 2024

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości

Wykaz asortymentu w załączniku nr 1.

Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 3.

Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 10.01.2024r.( do godz.12:00) na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.

W załączeniu również pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy – która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz formularz ofertowy.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr1- wykaz asortymentu
  3. Załącznik nr3 – wykaz asortymentu w pierwszej dostawie
  4. Formularz oferty
  5. Wzór umowy