OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU wraz z SWZ dotyczące dostawy systemu do monitoringu warunków mikroklimatycznych w magazynach i na salach ekspozycyjnych Muzeum Górnośląskiego

Dostawa systemu do monitoringu warunków mikroklimatycznych w magazynach i na salach ekspozycyjnych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu wraz z konfiguracją systemu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU wraz z SWZ (plik do pobrania)

 

Informacja o wyborze oferty na dostawę systemu do monitoringu warunków mikroklimatycznych w magazynach i na salach ekspozycyjnych Muzeum Górnośląskiego