Kartki z życiorysu miasta z dziejów Żydów bytomskich po 1945 roku – wykład online

„Narody, tracąc pamięć, tracą życie” – tę sentencję dotyczącą istotnej roli pamięci w podtrzymywaniu trwałości i ciągłości istnienia wspólnot można sparafrazować, odnosząc do innych rodzajów życiorysów, jak na przykład życiorys miasta.

Miasta takie jak Bytom – o niezwykle bogatej i często trudnej historii, doświadczające zmian przynależności politycznej czy zmian demograficznych – mają swoje życiorysy, na które składają się wszystkie nasze indywidualne historie. Czasem – jak w przypadku wielu Żydów przybyłych do Bytomia po 1945 roku – jest to faktycznie jedna karta wśród wielu innych, bez której jednak ten życiorys byłby niepełny i wybrakowany.

W pamięci miasta powinny mieć miejsce historie wszystkich jego mieszkańców. W ramach projektu „Judaika” zapraszamy Was do wysłuchania opowieści o Żydach, których losy związały się z Bytomiem po wojnie. Spotkanie prowadzi Dariusz Walerjański.

Film: