Wyodrębnienie się zawodu masażysty w Prusach na przełomie XIX i XX w. na przykładzie Bytomia

Prezentujemy Państwu tekst „Wyodrębnienie się zawodu masażysty w Prusach na przełomie XIX i XX w. na przykładzie Bytomia” autorstwa dr Joanny Lusek.

Poniższy tekst pochodzi z „Rocznika Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia” 2017, nr 11, do nabycia w sklepie internetowym:
👉 http://sklep.muzeum.bytom.pl
👉 http://sklep.muzeum.bytom.pl/2018/02/15/rocznik-muzeum-gornoslaskiego-w-bytomiu-historia-2017-nr-11/

Roczniki są jak kontynuatorzy rodu – zapewniają ciągłość idei. Właśnie do rocznikowej rodziny z serii historycznej dołączył jej 11. członek. Na wydawnictwo składa się 13 niezwykle interesujących tekstów poruszających różnorodną tematykę z zakresu szeroko pojętej historii (ale i niestroniących od zjawisk kulturowych czy socjologicznych), podzielonych na trzy części: „Studia i artykuły”, „Źródła i materiały”, „Recenzje i omówienia”, wieńczy je zaś szczegółowe kalendarium wydarzeń organizowanych przez Dział Historii MGB w 2016 roku. Na szczególną uwagę zasługują ukazujące się po raz pierwszy w druku wspomnienia kapitana Antoniego Sygnarka – opis pierwszych dni II wojny światowej z perspektywy dowódcy 5 kompanii strzeleckiej 18 Pułku Piechoty. Elegancki i przejrzysty projekt spełniający standardy publikacji o charakterze naukowym sprawia, że przyjemność czytania jest jeszcze większa. Bo nie samym tekstem żyje czytelnik.

Zapraszamy do lektury. ⤵️