„Regionalne zasoby cyfrowe i sposób korzystania z nich” – spotkanie w ramach projektu „Judaika”

Spotkanie, na którym gościć będziemy Remigiusza Lisa, przewodniczącego Zespołu Koordynującego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Celem działania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest prezentacja w internecie kulturowego dziedzictwa Śląska w jego historycznej i współczesnej różnorodności, publikowanie naukowego dorobku regionu oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Zależy nam na tym, aby uświadomić i zaprezentować szerokiemu odbiorcy możliwości, jakie niesie za sobą wolny i nieodpłatny dostęp do kulturowego dziedzictwa regionu. Naszym celem jest wyjaśnienie przede wszystkim osobom starszym oraz wykluczonym cyfrowo czym są zasoby cyfrowe. Zaznajomić te osoby z narzędziami, którymi mogą się posługiwać, by móc w pełni korzystać z cyfrowych kopii najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku, m.in. z zasobów, które już wkrótce znajdą się w księgozbiorze posiadanym przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

więcej o projekcie „Judaika”

 

data: 17 listopada 2018 (sobota), godz. 16.00
miejsce: Centrum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
prowadzi: Remigiusz Lis
koordynacja: Magdalena Pospieszałowska
wstęp wolny