Historia Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – spotkanie w ramach cyklu „Judaika”

W 2017 roku Muzeum Górnośląskie stało się właścicielem niezwykłego księgozbioru. Ponad  500 ksiąg z dawnego Domu Modlitwy Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bytomiu po raz ostatni przebyło, niezbyt długą, drogę z placu Grunwaldzkiego do muzealnej biblioteki. Miejsca wydań, podpisy i adnotacje umieszczone w wielu z nich, wskazują, że przebywały czasem bardzo odległe przestrzenie i bardzo różne losy bywały ich udziałem, tak jak i ich właścicieli. Na styczniowym spotkaniu pragniemy przybliżyć uczestnikom ponad tysiącletnią historię obecności pewnej społeczności, która stanowiła istotną część kulturowego krajobrazu naszego miasta i regionu. Chcemy pochylić się nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem tej grupy, uwzględniając jej wojenne i powojenne losy oraz drogi, które przebyli ci, którzy osiedli tutaj po 1945 roku.

O tym wszystkim opowie dr Aleksandra Namysło – historyczka, kierowniczka referatu badań naukowych, dokumentacji i zbiorów bibliotecznych Oddziału IPN w Katowicach, autorka m.in. prezentowanej w MGB w 2012 roku wystawy: „Utracone Nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945-1970”.

fot. widok na bytomską synagogę na Friedrich Wilhelm Ring (obecnie pl. Grunwaldzki) z wylotu Kirchstrasse (obecnie ul. Kościelna), 1933 r.

więcej o projekcie „Judaika”

 

data: 26 stycznia 2019 (sobota), godz. 16.00
miejsce: Centrum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
gość: dr Aleksandra Namysło
prowadzi: Magdalena Pospieszałowska
wstęp wolny