Grób wojownika z okresu wpływów rzymskich z Pławniowic

W 1998 roku mieszkaniec Pławniowic przekazał do naszych zbiorów zespół zabytków metalowych i glinianych. Po przeprowadzeniu wywiadu okazało się, że zostały one wykopane przypadkowo na prywatnej posesji w centrum wsi w trakcie prac ziemnych. Podczas rozmów z ofiarodawcą oraz szczegółowej penetracji terenu, w trakcie której skontaktowano się ze znalazcą, nie

Continue reading

Wybrane przedmioty metalowe znalezione podczas badań archeologicznych przy kościele pw. św. Ducha w Bytomiu

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w dwóch sondażach przy kościele pw. św. Ducha natrafiono na pozostałości pięciu grobów – ślad po istniejącym wcześniej w tym miejscu cmentarzu. Według źródeł historycznych od 1299 roku istniał tu szpital bożogrobców z Miechowa. Według prof. Jana Drabiny swą siedzibę przed murami Bytomia mieli mnisi

Continue reading

„Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty” – relacja z wernisażu

Wystawa „Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty” została oficjalnie otwarta. Dziękujemy za tak liczny udział we wczorajszym wernisażu! Na wystawie zaprezentowano najciekawsze zabytki, m.in. monety – w tym najstarsze w zbiorze dwa srebrne czeskie halerze wybite za czasów Karola IV (1346–1378) w mennicy kutnohorskiej i morawski denar Jodoka Luksemburskiego, datowany

Continue reading