Gratulujemy! Dr Joanna Lusek otrzymała nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych!

Znamy wyniki Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski. Dr Joanna Lusek-kierownik Działu Historii MGB otrzymała II nagrodę za monografię: Konsulat na granicy. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu (1922-1931), Bytom-Opole 2022, której wydawcami są Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Instytut

Continue reading

Maciej Droń z Działu Historii MGB z wykładem w „szpitalu górniczym”

110. rocznica powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (dawny „szpital górniczy”) była okazją do wygłoszenia prelekcji poświęconej historii tej placówki. 12 października pracownik Działu Historii MGB Maciej Droń na zaproszenie dyrekcji Szpitala wygłosił wykład na temat dziejów bytomskiej lecznicy. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna. Rodowód szpitala sięga pośrednio średniowiecza.

Continue reading