Maciej Droń z Działu Historii MGB z wykładem w „szpitalu górniczym”

110. rocznica powstania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu (dawny „szpital górniczy”) była okazją do wygłoszenia prelekcji poświęconej historii tej placówki. 12 października pracownik Działu Historii MGB Maciej Droń na zaproszenie dyrekcji Szpitala wygłosił wykład na temat dziejów bytomskiej lecznicy. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Rodowód szpitala sięga pośrednio średniowiecza. Wówczas zakon bożogrobców założył w Bytomiu pierwszy szpital i przytułek dla ubogich i potrzebujących przy ul. Krakowskiej. Obok budynku powstał kościół pw. Świętego Ducha.

Po wielosetletniej działalności w tym miejscu, przerwanej sekularyzacją zakonów w Prusach, dzieło odrodziło się w 1912 roku w postaci jednego z największych w ówczesnych Niemczech zakładu rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci – Krueppelheim zum Heiligen Geist (Dom Kalek pw. Świętego Ducha). Po przerwie i zawirowaniach II wojny światowej w zespole gmachów dawnego Domu Kalek otwarto w 1960 roku Centralny Szpital Górniczy, przekształcony w 1998 roku w obecny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4.

Historię szpitala bożogrobców i kościoła przypomina czasowa wystawa „Kościół Świętego Ducha oczami archeologa”: https://muzeum.bytom.pl/?exhibition=kosciol-sw-ducha-oczami-archeologa&exhibition_date=2022-10-13.

Ekspozycji towarzyszy także bogato ilustrowana publikacja: https://sklep.muzeum.bytom.pl/?product=kosciol-sw-ducha-katalog-wystawy 

 

Fot. Iwona Wronka / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu