Gratulujemy! Dr Joanna Lusek otrzymała nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych!

Znamy wyniki Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię polskiej dyplomacji i historię Polski. Dr Joanna Lusek-kierownik Działu Historii MGB otrzymała II nagrodę za monografię: Konsulat na granicy. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu (1922-1931), Bytom-Opole 2022, której wydawcami są Muzeum Górnośląskie w Bytomiu i Instytut Śląski w Opolu. Jury konkursowe oceniło 21 publikacji w dwóch kategoriach: „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji” oraz „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”. Autorce publikacji serdecznie gratulujemy! 

Wyniki Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych:

1. W kategorii „Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji”:

I nagroda – Vladas Sirutavičius (Litwa) za monografię: Litwini a litewscy Polacy, Litwa
a Polska 1988-1994, Kraków 2022.

II nagroda – Joanna Lusek za monografię: Konsulat na granicy. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu (1922-1931), Bytom-Opole 2022.

III nagroda – Piotr Długołęcki za wydawnictwo źródłowe: Polskie dokumenty dyplomatyczne 1981 lipiec-grudzień, Warszawa 2022.

 

2. W kategorii „Najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski”:

I nagroda – Wolfgang Templin (Niemcy) za monografię: Revolutionär und Staatsgründer: Józef Piłsudski – eine Biografie, Berlin 2022.

II nagroda – Piotr Puchalski za monografię: Poland in a colonial world order. Adjustments and aspirations, 1918-1939, London-New York 2022.

III nagroda – Miguel Conde Pazos (Hiszpania) za monografię: La quiebra de un modelo dinástico. Relaciones entre la Casa de Austria y los Vasa de Polonia (1635-1668), Madrid 2022.

Ponadto przyznano dyplom uznania dla pani Algė Andriulytė (Litwa) za monografię: Ferdynand Ruszczyc: civis Vilnensis sum, Vilnius 2022, pokazującą w pełni polskie dziedzictwo kulturalne i kulturowe miasta Wilna.

źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wyniki-konkursu-historycznego-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polskiej-dyplomacji-i-historie-polski3