Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym „Rytm Miasta”

Fotografia towarzyszy dziejom naszego miasta od 2. połowy XIX wieku. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu od początku swojego istnienia przechowuje i stale wzbogaca kolekcję fotografii, wśród których te wykonane w Bytomiu zajmują poczesne miejsce. Z dumą prezentujemy je od lat na wystawach i kartach muzealnych wydawnictw. W roku jubileuszu 770-lecia naszego miasta zapraszamy wszystkich, którzy lubią fotografować, do współpracy w tworzeniu fotograficznego dziedzictwa Bytomia.

Wnętrze zakładu przemysłowego. Plakat do konkursu fotograficznego "Rytm miasta"

Do udziału w Konkursie Fotograficznym „Rytm Miasta” zapraszamy dorosłych fotografów amatorów. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie pięć wykonanych przez siebie fotografii w dowolnie wybranych  pięciu kategoriach:

  • Pejzaż
  • Codzienność
  • Dziedzictwo
  • Sytuacja
  • Industria.

Można zatem spróbować swoich sił w różnych dziedzinach fotografii lub skupić się na jednej. Stawiając na artystyczną intuicję uczestników, nie precyzujemy bliżej zawartości każdej z kategorii. Zdjęcia można nadsyłać do 20 kwietnia 2024 roku na adres konkursfoto@muzeum.bytom.pl.

Spośród nadesłanych prac jury z udziałem profesjonalnych fotografików wyłoni piętnaście zdjęć, które złożą się na wystawę „Rytm miasta”, startującą w połowie maja w naszym muzeum, a także znajdą się w towarzyszącej ekspozycji publikacji. Przez cały czas trwania wystawy, do grudnia tego roku, zwiedzający będą mieli możliwość oddawania głosów na ich zdaniem najlepszą z tej piętnastki bytomską fotografię. Autorzy trzech prac, które zdobędą najwięcej głosów, otrzymają podczas uroczystego zakończenia wystawy nagrody. Zapraszamy serdecznie do fotograficznej rywalizacji!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „RYTM MIASTA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „RYTM MIASTA”