Sybilla 2017 dla Muzeum Górnośląskiego?

O tym, czy Muzeum Górnośląskie otrzyma nagrodę główną, czy też wyróżnienie w tegorocznej XXXVIII edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku, przekonamy się 21 maja 2018 roku podczas uroczystej gali. Odbędzie się ona w Warszawie w gościnnych wnętrzach Muzeum Narodowego. Bez względu na to, czy będzie to główna nagroda, czy wyróżnienie, obecność Muzeum Górnośląskiego w gronie wyróżnionych muzeów jest oczywista!

Do konkursu Muzeum Górnośląskie zgłosiło kilka projektów w ramach regulaminowych kategorii. Uznanie jury wzbudził projekt „Konserwacja i ochrona Domu Modlitwy Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Bytomiu”.

Konserwacja dawnego Domu Modlitwy miała miejsce wkrótce po tym, jak w sierpniu 2017 roku, staraniem Muzeum Górnośląskiego i z woli Gminy Żydowskiej Wyznaniowej w Katowicach, Muzeum otrzymało w darze wyposażenie i wystrój domu, znajdującego się dotychczas przy placu Grunwaldzkim w Bytomiu.

Częścią darowizny był liczący ponad 500 woluminów księgozbiór, stanowiący dzisiaj jeden z największych zbiorów judaistycznych w kraju, po Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Żydowskiego Instytutu Wydawniczego.

W ramach przeprowadzonych prac ratowniczo-konserwatorskich, które trwały niespełna trzy tygodnie, udało się przenieść do muzeum kompletne wyposażenie domu, w tym między innymi aron ha-kodesz (skrzynię ołtarzową na Torę), bimę i inne elementy wyposażenia Domu Modlitwy. Uratowany został także pierwotny wystrój wnętrza pochodzący z początku XX wieku.

Pierwsza publiczna prezentacja wybranych zabytków z dawnego Domu Modlitwy odbyła się przy okazji V Międzynarodowej Konferencji Kresowej „Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku” w listopadzie 2017 roku, wzbudzając żywe zainteresowanie publiczności.

Od tego czasu prace nad konserwacją i zabezpieczeniem wyposażenia i księgozbioru są kontynuowane, przynosząc nieustannie niezwykłe, wręcz sensacyjne odkrycia (niedawno okazało się, iż autorem jednej z książek jest ojciec noblisty Isaaca Bashevisa Singera; stanowi ona unikatowy w europejskim wymiarze druk).

Obecnie w konserwacji znajduje się 10 woluminów, wszystkie zaś przeszły już podstawowe zabiegi oczyszczające i zabezpieczające.

Jeden z modlitewników z kolekcji zaprezentowany zostanie podczas planowanej na maj 2018 roku wystawy „100 × 100. Nasze Stulecie”.