Podcast historyczny „Kazimierz Moździerz. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

Kazimierz Moździerz należy do grona ponad 7 tys. Polaków, którym nadano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Powojenne losy związały tego wybitnego artystę z Bytomiem, a pochodził ze Lwowa. Urodził się 19 lutego 1918 roku. Był absolwentem Instytutu Sztuk Plastycznych, ukończył go już podczas trwania wojny. W 1942 roku pomógł wydostać się z getta, a potem ze Lwowa, koleżance ze studiów – Elżbiecie Nadel (później Elisheva Landau) i jej rodzicom – Reginie i Aronowi, lekarzom. Drugą z uratowanych przez Kazimierza, i jego siostrę Helenę, osobą była Yala Helen Korwin (Jala Meisels) – malarka i poetka. Po więcej informacji zapraszamy Państwa do wysłuchania czternastego nagrania z serii podcastów historycznych pt. „Kazimierz Moździerz. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Postać Kazimierza Moździerza-Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Grafika do cyklu podcastów historycznych pt. "Ślad pokoleń".

Postać Kazimierza Moździerza-Sprawiedliwego wśród Narodów Świata

W 1987 roku Elsheva Landau i Yala Korwin wystąpiły do Yad Vashem o uhonorowanie Kazimierza Moździerza i jego siostry Heleny medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Rodzeństwo otrzymało wyróżnienie w 1989 roku (nr 4219). Kazimierz Moździerz w październiku 1945 roku wraz z żoną Jadwigą został ekspatriowany ze Lwowa. Przyjechał do Bytomia z zespołem lwowskiej opery. Śpiewał wraz z nim w chórze w lwowskiej katedrze. W Bytomiu pozostał do końca życia.

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, we współpracy ze Stiftung Haus Oberschlesien, Kulturreferat für Oberschlesien, Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen.