Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej archeologicznej oraz wystawy stałej etnograficznej

4 grudnia 2023 r. odbyły się obrady jury konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej archeologicznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Celem ogłoszonego 13 października 2023 r. konkursu było wybranie estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej archeologicznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, zgodnej ze scenariuszem merytorycznym. Zgodnie z Regulaminem Konkursu stała wystawa archeologiczna powinna realizować podstawowe cele przygotowywanej ekspozycji, takie jak zapoznanie odbiorców z dziedzictwem archeologicznym Górnego Śląska oraz pokazanie, czym zajmują się archeolodzy i jakie znaczenie ma ich działalność nie tylko dla nauki, ale także dla społeczeństwa.

Do konkursu zgłoszono siedem prac. Komisja Konkursowa uznała, że najlepszy projekt przedstawiła pracownia ART FM Sp. z o.o. z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Drugą nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano pracowni Koza Nostra Studio Sp. z o.o. z Krakowa.

W ocenie Komisji Konkursowej autorzy zwycięskiej pracy otrzymali największą liczbę punktów (387). Punktację przydzielał każdy członek Komisji Konkursowej zgodnie z par. 10 Regulaminu Konkursu. Praca konkursowa, która zdobyła drugie miejsce, otrzymała 316 punktów.

Uzasadnienie wyboru zwycięskich prac konkursowych:

Zwycięska praca spełnia w najwyższym stopniu wszystkie kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. W szczególności projekt zwrócił uwagę jurorów niezwykłą atrakcyjnością wizualną przy jednoczesnym zachowaniu zasad funkcjonalności i poprawności merytorycznej. Oceniających przekonało kreatywne podejście do tematu: inteligentne operowanie światłem oraz wykorzystanie przestrzeni, takich jak okna i historyczne filary. Co ważne, ujęcie tematu dostępności zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie. Dodatkowo stworzono ścieżki edukacyjne z atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi.

Praca konkursowa, której Komisja przyznała drugie miejsce, zwróciła uwagę powiązaniem rozwiązań kompozycyjnych aranżacji z bryłą budynku. Projektowanie respektujące wytyczne Nowego Europejskiego Bauhausu w aranżacji takiego budynku, jakim jest gmach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, zdaje się być pomysłem godnym wyróżnienia. Sama koncepcja wizualna i merytoryczna budzi uznanie. Niestety rozwiązania plastyczne uwzględniające dostępne eksponaty (nawet ograniczone placem z kamyków) budzą zastrzeżenia jurorów pod względem funkcjonalności.

Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji dotyczących zawarcia umowy na wykonanie projektu całości wystawy stałej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

1. nagroda – koncepcja wystawy   

2. nagroda – koncepcja wystawy

 * * *

5 grudnia 2023 r. odbyły się obrady jury konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej etnograficznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Celem ogłoszonego 13 października 2023 r. konkursu było wybranie pracy prezentującej zwyczaje doroczne zgodnie z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima), w które należało wpleść zajęcia gospodarcze i zawodowe oraz cykle życia ludzkiego (narodziny, dzieciństwo, ślub, starość, śmierć). Założenie konkursu opierało się na tym, aby wystawę można było zwiedzać w całości lub według jednej z trzech ścieżek tematycznych: obrzędowość doroczna, cykle życia ludzkiego i obrzędowość rodzinna oraz praca i czas wolny.

Do konkursu zgłoszono cztery prace. Komisja Konkursowa uznała, że najlepszy projekt przedstawiła pracownia Koza Nostra Studio Sp. z o.o. z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych. Drugą nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych przyznano pracowni Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch z Krakowa.

W ocenie Komisji Konkursowej autorzy zwycięskiej pracy otrzymali największą liczbę punktów (295). Punktację przydzielał każdy członek Komisji Konkursowej zgodnie z par. 10 Regulaminu Konkursu. Praca konkursowa, która zdobyła drugie miejsce, otrzymała 218 punktów.

Uzasadnienie wyboru zwycięskich prac konkursowych:

Zwycięska praca konkursowa wyróżnia się innowacyjnością na tle przesłanych koncepcji. Zastosowane materiały (lustra weneckie, imitacje ścian ceglanych i węglowych) tworzą ciekawą aranżację, niekłócącą się z bryłą budynku i charakterem ekspozycji. W pracy zastosowano czytelne dla zwiedzającego ciągi komunikacyjne. Ponadto zwracają uwagę rozwiązania sensoryczne i edukacyjne, które z pewnością wpłyną pozytywnie na odbiór ekspozycji.

Praca konkursowa, której Komisja przyznała drugie miejsce, zwróciła uwagę jurorów klarowną kompozycją, jednocześnie respektującą w przestrzeni wystawy dużą liczbę eksponatów etnograficznych. Czytelne rozgraniczenie strefy wystawienniczej i strefy komunikacyjnej zachęca do zwiedzania. Mocną stroną pracy jest również postawienie na naturalne oświetlenie ekspozycji.

Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji dotyczących zawarcia umowy na wykonanie projektu całości wystawy stałej etnograficznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

1. nagroda – koncepcja wystawy

 

2. nagroda – koncepcja wystawy