#madeinbytom to i my! Od dzisiaj możecie szukać bytomskich wydarzeń kulturalnych w nowym miejscu

Serdecznie zapraszamy na stronę www.madeinbytom.pl, gdzie znajdziecie wszystkie instytucjonalne podmioty kultury działające w Bytomiu w jednym miejscu!

Strona jest porozumieniem, partnerstwem i inicjatywą oddolną jednostek kulturalnych – miejskich, marszałkowskich oraz uczelni i szkół artystycznych, którą zbudowano wspólnie. Ma ona na celu popularyzację i ułatwienie dostępu do instytucji, a tym samym do ich ofert, mieszkańcom i wszystkim osobom zainteresowanym kulturą. Ważne jest tutaj bezpośrednie dotarcie do informacji, jej skoncentrowanie, zgromadzenie w jednym miejscu, bycie bliżej widza, możliwość  szybszego odnalezienia informacji i zakupu biletów. Madeinbytom powstało również po to, aby  zwiększyć dostępność wydarzeń kulturalnych dla użytkowników mobilnych.

Madeinbytom to forma integracji instytucji kultury i jednostek, których celem jest promowanie wśród działalności o charakterze kulturalno-edukacyjno-społecznej. W ten sposób kontynuujemy markę #madeinbytom wykreowaną pierwotnie w Bytomiu, jako hasło programu alternatywnej turystyki. Działając razem, z dużą świadomością i mocą, budujemy oraz prezentujemy zindywidualizowane działania twórcze, zgłębiające wspólną tożsamość i osobowość miasta.

Mamy nadzieję, że wytworzony wspólnie potencjał, zatrzyma Was i nas wszystkich na dłużej i obudzi jeszcze większą ciekawość na kulturę i Bytom właśnie! 

Współpracę podjęły: Bytomskie Centrum Kultury, Teatr Rozbark, Pałac w Miechowicach, Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika”, Opera Śląska, Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, Muzeum Górnośląskie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, oraz Młodzieżowe Domy Kultury nr 1 i nr 2.