Wystawa „W sakiewce i w portfelu. Z dziejów pieniądza dawnego i współczesnego” otwarta!

Monety z czasów rzymskich, dukat Zygmunta Augusta, portmonetka wykonana z muszli małży, malutka gliniana skarbonka z XIV wieku, w której nie zmieści się żaden współczesny pieniądz, „kalkulator” z lat 30. XX wieku i sakiewki – to tylko nieliczne eksponaty, które znalazły się na najnowszej wystawie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Inspiracją do organizacji  wystawy „W sakiewce i w portfelu. Z dziejów pieniądza dawnego i współczesnego” jest 100. rocznica istnienia kolekcji numizmatycznej bytomskiego muzeum oraz przypadający na 2023 rok jubileusz 550-lecia narodzin wybitnego matematyka, astronoma, ale również ekonomisty – Mikołaja Kopernika. Słynny astronom wychowany w rodzinie kupieckiej jest autorem „Traktatu o sposobie bicia monety”. Wystawa adresowana jest do osób w każdym wieku, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii pieniądza, numizmatyki i ekonomii. Na ekspozycji można zobaczyć różne formy pieniądza: płacidła (niemonetarne środki płatnicze), monety i banknoty. 

Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą z kolekcji numizmatycznej Działów Historii i Archeologii. Kolekcja monet Działu Historii MGB posiada rodowód przedwojenny. Na wystawie można zobaczyć najcenniejsze okazy pochodzące z naszych muzealnych kolekcji. I choć zbiory numizmatyczne były gromadzone od zarania dziejów Muzeum Górnośląskiego, to do tej pory nie zorganizowano monograficznej wystawy poświęconej tej tematyce. Jest to pierwsza tego typu ekspozycja w historii naszej instytucji – mówi dr Agata Bryłka-Jesionek, kuratorka wystawy.

Kolekcja numizmatów MGB obejmuje monety nowożytne i współczesne, głównie polskie i europejskie, ale także te pochodzące z nieco dalszych zakątków świata (m.in. Japonii, Argentyny, Brazylii, Tunezji czy Holenderskich Indii Wschodnich). Z kolei Dział Archeologii MGB posiada w swoich zbiorach monety o rodowodzie starożytnym i średniowiecznym. Całość dopełniają wybrane banknoty ze zbioru liczącego ponad 380 notgeldów górno- i dolnośląskich, wielkopolskich, łużyckich, saksońskich i wschodniopruskich. Zgromadzone na wystawie monety wymagały trudnych zabiegów konserwatorskich, które zostały wykonane w naszych pracowniach: pracowni konserwacji sztuki i pracowni konserwacji archeologicznej. Dzięki temu monety możemy oglądać w pełnym blasku – mówi Iwona Mohl, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu oraz z kolekcji prywatnych Małgorzaty Derus, Witolda Holi i dr. Wojciecha Mosia.

czas trwania: 27 kwietnia 2023 – 31 stycznia 2024
miejsce: ul. Wojciecha Korfantego 34
kurator: dr Agata Bryłka-Jesionek
wstęp: w cenie biletu na wystawę czasową