Konkurs na prezentację filmową dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego – „Miejsca, w których wciąż żywa jest pamięć. Powstania śląskie w świadomości społecznej” | KONKURS ZAWIESZONY

Zgodnie z zaleceniami rządu, mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa wywołującego COVID-19, a uniemożliwiającymi w obecnej chwili swobodną realizację projektów filmowych w terenie, jak również z uwagi na prośby uczestników konkursu „Miejsca, w których wciąż żywa jest pamięć. Powstania śląskie w świadomości społecznej” – zdecydowaliśmy o czasowym zawieszeniu konkursu. O terminie jego wznowienia niezwłocznie poinformujemy. Tych uczestników, którzy już nadesłali swoje prace, zapewniamy, że automatycznie zostaną one zakwalifikowane do oceny we wznowionej edycji. Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

***

Żyjemy, idąc po śladach. Wciąż mijamy miejsca, czasami nie zatrzymując na nich nawet przez chwilę naszego wzroku. 100. rocznica obchodów jubileuszowych związanych z rocznicami wybuchu powstań śląskich i przeprowadzenia plebiscytu na terenie spornym – na Górnym Śląsku – nakazuje nam jednak chwilę refleksji nad czasem minionym. Inspiracją dla proponowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu konkursu są właśnie owe miejsca, świadkowie przeszłości, mówiące o wydarzeniach i ludziach.

Celem konkursu jest przygotowanie przez uczestników prezentacji filmowych w dowolnej technice filmowej, odnoszących się w swej treści do okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku oraz współczesnego stanu miejsc, obiek­tów i znaków pamięci narodowej na terenie województwa śląskiego, jak też miejsc autentycznych wydarzeń historycznych (mając na uwadze lata 1919–1920–1921–1922), nieupamiętnio­nych dotychczas w trwały, materialny sposób, jak też losów świadków historii bezpośrednio związanych z tymi miejscami.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Zasady realizacji projektu:

Prezentacja filmowa powinna zostać przygotowana przez uczestnika konkursu samodzielnie lub z inspiracji i pod opieką nauczyciela. Projekt musi spełniać następujące warunki:

– być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez au­tora źródeł histo­rycznych, wspomnień i relacji ust­nych, nagrań audio-wideo czy fotografii,
– dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie województwa śląskiego lub miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nawiązujących do okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przed­stawiać losy osób związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany w prezentacji filmowej,
– mieć własny tytuł adekwatny do zawartości prezentacji filmowej.

 


Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

– wypełniony przez uczestnika konkursu formularz zgłoszenia i podpisany przez dyrektora szkoły oraz sprawozdanie z realizacji prezentacji (do pobrania poniżej),
– prezentację filmową (max. 15 minut).

Zgłoszenia wraz z prezentacją filmową (zapisaną w ogólnodostępnych programach, np. Windows Media Player) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: miejsca2020@muzeum.bytom.pl

Dokumenty, tj. formularz zgłoszenia i formularz sprawozdania, powinny być dołączone do pracy w formie zeskanowanej.

Uwagi:

– Prezentacja filmowa, do której nie zostaną dołączone dokumenty, tj. formularz zgłoszenia i formularz sprawozdania, nie zostanie dopuszczona do udziału w konkursie.
– Prezentacja filmowa nie może powtarzać w całości lub we fragmentach istniejących już materiałów filmowych (rów­nież tych opubli­kowanych w internecie).
– Prezentacja filmowa zgłoszona do konkursu nie może być równocześnie przedstawiona do oceny w innym konkursie.

 

 

Terminarz:

Przyjmowanie prac nadesłanych na adres mailowy Muzeum: miejsca2020@muzeum.bytom.pl, następuje do 30 listopada 2020 roku. Prace, które zostaną nadesłane po terminie, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

Ogłoszenie wyników konkursu w mediach społecznościowych (Facebook i Tweeter) i na stronie internetowej Muzeum, bez osobistego udziału laureatów, nastąpi 15 grudnia 2020 roku. Z przyczyn niezależnych od organizatora termin ogłoszenia wyników może ulec przesunięciu, jednakże nie dłużej niż do 30 grudnia 2020 roku. Informacja na ten temat zostanie z wyprzedzeniem opublikowana na stronie Muzeum i przesłana drogą mailową uczestnikom konkursu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU – ADRESACI KONKURSU, CELE KONKURSU,  INTERPRETACJA POJĘĆ, ZASADY REALIZACJI PROJEKTU, TERMINARZ KONKURSU, OCENA PROJEKTÓW, NAGRODY, PRZECHOWYWANIE I PUBLIKACJA PRAC

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ FILMOWĄ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PREZENTACJI FILMOWEJ