„Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty” – publikacja dostępna online

Kilka miesięcy temu prezentowaliśmy wystawę „Legendarne Sutuhali? Archeologia wzgórza św. Małgorzaty”. Towarzysząca jej książka pod tym samym tytułem cieszyła się tak dużym powodzeniem, że cały nakład został wyprzedany. Dlatego z ogromną przyjemnością udostępniamy wydawnictwo w wersji elektronicznej w dwóch formatach – w serwisie ISSUU z możliwością wirtualnego przewracania kartek i jako plik PDF do czytania i pobrania.

Książka opisuje różne historie. Jedną z nich jest historia badań archeologicznych prowadzonych na Małgorzatce na przestrzeni 90 lat. Przyniosły one wiele ciekawych odkryć w postaci zabytków ruchomych – monet, fragmentów naczyń glinianych i dewocjonaliów (wszak na wzgórzu wciąż funkcjonuje cmentarz!). Badania dostarczyły też wielu cennych obserwacji, które pozwoliły odpowiedzieć na szereg pytań, na przykład jak wyglądały wały obronne wczesnośredniowiecznego grodu kasztelańskiego (wykopaliska w latach 1957 i 2014) czy barokowy kościół, na którego relikty nasi archeolodzy natrafili w roku 2018.

Fascynująca i tajemnicza jest właśnie historia kościołów, które wznoszono w tym miejscu co najmniej od 2. połowy XII wieku. Śladów pierwszego, romańskiego, ufundowanego przez Bolesława Kędzierzawego, archeolodzy do tej pory nie znaleźli. Cała zaś nasza wiedza o drugiej budowli, istniejącej gdzieś między początkiem XV a 2. połową XVII wieku, pochodzi wyłącznie ze źródeł pisanych.

Kolejną historię można wyczytać z… kości. To historia naszych przodków, dawnych mieszkańców Bytomia i okolic. Ich życia i śmierci, ich udanej lub przegranej walki z różnymi chorobami, złymi nawykami i wypadkami oraz ich nadziei na życie wieczne.

Archeolodzy nie daliby rady sami opisać tych wszystkich historii bez współpracy ze specjalistami innych dziedzin – historykiem, antropologiem, archeozoologiem, ceramologiem i numizmatykiem. Dzięki pięknym fotografiom i oprawie graficznej książka nabrała ostatecznego kształtu i charakteru.

Teksty opracowała Beata Badura przy współpracy Wojciecha Kawki, Pawła Milejskiego, Agaty Hałuszko i Radosława Zdaniewicza.

Konsultantem naukowym publikacji jest historyk dr hab. Piotr Boroń z Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do wirtualnej eksploracji!