„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia” Nr 10

„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia”
Numer 10/2016

Spis treści:

Od Redakcji

STUDIA I ARTYKUŁY

Hermann F. Weiss, „Peiskretscham (Pyskowice), a Forced Labor Camp for Jews in Upper Silesia, 1942–1944”
Joanna Januszewska-Jurkiewicz, „Harcerze Lwowskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Górnym Śląsku po II wojnie światowej”
Stephan Kaiser, „85 Jahre Umbau Beuthener Hauptbahnhof. Ein unbeachtetes Denkmal”
Waldemar Bałda, „Bytom i jego związki z morzem”

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Jolanta Załęczny, „Pamiątki rodziny Klimowiczów w Kolekcji Leopolis Muzeum Niepodległości w Warszawie”
Wojciech B. Moś, „Generał brygady Walenty Peszek (1897–1979)”
Joanna Lusek, „Rozwój higieny społecznej a wyodrębnienie się zawodu dezynfektora na przełomie XIX i XX wieku w świetle górnośląskich archiwaliów”

RECENZJE I OMÓWIENIA

Daniela Pelka, „Die «Oberschlesischen Nachrichten» und ihre Folgezeitungen aus linguistischer Perspektive”, Trafo Verlagsgruppe, Berlin 2013, ISBN 978-3-86454-037-7 (Peter Chmiel)
Piotr Obrączka, „O nadburmistrzu Brüningu i inne szkice”, Fischer, Bytom 2015, ISBN 798-83-62457-13-7 (Maciej Droń)
KALENDARIUM DZIAŁU KRESÓW I KULTUR POGRANICZA 2014/2015 (Joanna Lusek)

Format 230 × 170 mm, 178 stron, waga 0.37 kg, oprawa miękka, ilustracje kolorowe, tekst w języku polskim, rok wydania 2016.