Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie posadzki w technologii żywicznej w Pomieszczeniu Działu Konserwacji Muzeum Górnośląskim w Bytomiu”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie posadzki w technologii żywicznej w pomieszczeniu Działu Konserwacji  Muzeum Górnośląskim w Bytomiu”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na portiernię budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wyprowadzenie głównego wyłącznika prądu na portiernię budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Dostawa opraw oświetleniowych, źródeł światła oraz osprzętu elektrycznego na potrzeby Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Dostawa opraw oświetleniowych, źródeł światła oraz osprzętu elektrycznego na potrzeby Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku wystawowym Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku wystawowym Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie posadzki w technologii żywicznej w Pomieszczeniu Działu Konserwacji Muzeum Górnośląskim w Bytomiu”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie posadzki w technologii żywicznej w Pomieszczeniu Działu Konserwacji  Muzeum Górnośląskim w Bytomiu”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Dostarczenie i ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniach Działu Etnografii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu”

Poszukujemy wykonawcy do realizacji zadania pod nazwą „Dostarczenie i ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniach Działu  Etnografii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu”. W załączeniu znajdują się zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz wzór umowy. Zapraszamy do składania ofert. Zapytanie ofertowe Formularz oferty Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych (wykaz asortymentu w załączniku nr 1). Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 10.09 br. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym dostawcą. Załącznik nr 1 Wzór umowy

Continue reading

Poszukujemy dostawcy środków czystości

Poszukujemy dostawcy środków utrzymania czystości (wykaz asortymentu w załączniku nr 1). Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną do 10.09 br. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. W załączeniu również wzór umowy, która zostanie podpisana z wyłonionym dostawcą. Załącznik nr 1 Wzór umowy  

Continue reading

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi Postępowanie przetargowe dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Continue reading

Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi inwestora zastępczego

Continue reading

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczenia p-poż. klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż – UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania klatki schodowej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych, montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi Postępowanie przetargowe dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

Ogłoszenie o przetargu: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_bytom/proceedings   Informacja o unieważnieniu postępowania – plik do pobrania

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych.  Oferty przesyłać drogą elektroniczną do dnia 06.08 br. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl. Specyfikacja zamówienia

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych (lista w załączniku ). oferty przesyłać drogą elektroniczną do dnia 16.06 br. na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.   Spis artykułów  (XLS)

Continue reading

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, Wersja nr 1 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2021 nr 2021/BZP 00011819/01/P PLIK DO POBRANIA

Continue reading

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych (lista w załączniku ). oferty przesyłać drogą elektroniczną do dnia 23 lutego br. na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl. SPECYFIKACJA DO POBRANIA

Continue reading