Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie remontu systemu kanalizacji wraz z przyłączami

Wykonanie remontu systemu kanalizacji wraz z przyłączami w piwnicach budynku wystawienniczego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Przedmiar Specyfikacja techniczna Plan piwnic.

Continue reading

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej

Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej budynku wystawienniczego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – zalecenia PSP. Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Dokumentacja techniczna Przedmiar Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   Informacja o unieważnieniu postępowania

Continue reading

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wydzieleniu ppoż. przestrzeni magazynowej od wystawienniczej wraz z remontem magazynu Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Continue reading

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wydzieleniu ppoż. przestrzeni magazynowej od wystawienniczej wraz z remontem magazynu Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wydzielenie ppoż. przestrzeni magazynowej od wystawienniczej wraz z remontem magazynu Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Pliki do pobrania: – Ogłoszenie o zamówieniu – SIWZ – Przedmiar robót – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Projekt

Continue reading

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 750 OOO EURO POD NAZWĄ  „Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” Plik do pobrania   Informacja z otwarcia ofert: Plik do pobrania Informacja o wyborze oferty: Plik do pobrania Informacja o zawarciu umowy: Plik do pobrania  

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 613804-N-2018 z dnia 2018-09-06 r., dotyczące przetargu nieograniczonego na usługi digitalizacji obiektów bibliotecznych ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrania: Treść ogłoszenia | SIWZ Odpowiedzi na zgłoszone pytania: plik PDF Informacja z otwarcia ofert: Plik PDF Informacja o wyborze oferty: Plik PDF        

Continue reading

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu do pobrania: PLIK PDF

Continue reading

Ogłoszenie: odświeżenie wnętrza pomieszczenia wystawowego

Zlecimy firmie budowlanej odświeżenie wnętrza pomieszczenia wystawowego „423” w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2. Ogólna powierzchnia ścian do malowania wynosi : około 680 m2. Ściany o powierzchni około 600 m2 należy pomalować jednokrotnie farbą emulsyjną białą (są białe), a o powierzchni 80 m2 trzykrotnie (są granatowe) Przed malowaniem

Continue reading

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej odświeżenie wnętrza pomieszczenia wystawowego „103” w budynku przy ul. Korfantego 34. Powierzchnia ścian do malowania : około 590 m2. Ściany należy pomalować jednokrotnie farbą emulsyjną białą. Przed malowaniem należy usunąć wszelkie dziury, spękania, odspojenia. Prace mają być prowadzone w okresie 21.08 – 1.09  br. Dodatkowych informacji można

Continue reading

Ogłoszenie – renowacja parkietu

Zlecimy profesjonalnej firmie renowację parkietu sali wystawowej – Galerii Malarstwa w budynku Muzeum Górnośląskiego przy placu Jana III Sobieskiego 2. Cyklinowanie powinno być możliwie bezpyłowe, a lakiery zastosowane do pokrycia parkietu powinny odznaczać się wysoką wytrzymałością mechaniczną      i wysoką odpornością na ścieranie. Ponadto lakiery nie mogą emitować lotnych związków organicznych

Continue reading

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej odświeżenie wnętrza Galerii Malarstwa (z powierzonego materiału – farby), w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2. Ściany (~560 m2) są gładkie, bez spękań i odspojeń. Należy je dwukrotnie pomalować farbą Tikkurila. Sufit (630 m2) wymaga miejscowych napraw (spękania) i należy pomalować go dwukrotnie farbą emulsyjną Śnieżka.

Continue reading

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej jednokrotne malowanie ścian pomieszczenia wystawowego „210” w budynku przy ul. Korfantego 34. Przed malowaniem należy usunąć wszelkie dziury, spękania, odspojenia. Ogólna powierzchnia ścian do malowania wynosi ~330m2. Termin prowadzenia prac: 25.07 – 2.08.2017 r. Kontakt telefoniczny: 795 432 395 Oferty proszę składać drogą mailową na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl do dnia

Continue reading

Zlecenie – naprawa klimatyzatorów

Zlecimy firmie wymianę uszkodzonych silników wentylatorów wraz z tłumikami drgań (2 szt.) – klimatyzatorów DAIKIN – rok produkcji 2001. Kontakt: 795-432-395

Continue reading

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Bytom, dn. 24.04.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku). Zakres prac: Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji. Renowacja sklepienia ceglanego

Continue reading

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Remont wejścia do budynku

Dyrekcja Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu wejścia do budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy ul. Korfantego 34 (tarasu nad wejściem głównym do budynku). Zakres prac: Remont płyty tarasowej z wykonaniem izolacji. Renowacja sklepienia ceglanego i kamiennej okładziny tarasu. Wykonanie odwodnienia tarasu wraz rzygaczem.

Continue reading