Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej jednokrotne malowanie ścian pomieszczenia wystawowego „210” w budynku przy ul. Korfantego 34. Przed malowaniem należy usunąć wszelkie dziury, spękania, odspojenia. Ogólna powierzchnia ścian do malowania wynosi ~330m2.

Termin prowadzenia prac: 25.07 – 2.08.2017 r.

Kontakt telefoniczny: 795 432 395

Oferty proszę składać drogą mailową na adres: j.kania@muzeum.bytom.pl do dnia 20.07.2017 r.