Informacje o zwiedzaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu dla osób ze szczególnym potrzebami

Dostępność architektoniczna i dane kontaktowe

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest otwarte na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Niestety ze względu na zabytkowość budynków, w których znajdują się ekspozycje, tylko Gmach Główny i Centrum Edukacji MGB pozbawiony jest całkowicie barier architektonicznych. W budynku przy ul. Korfantego na dzień dzisiejszy wprowadzona jest dostępność alternatywna (zainteresowanych zwiedzaniem prosimy o kontakt z sekretariatem MGB – zwiedzanie zostanie zorganizowane w przeciągu 3 dni roboczych).

W razie pytań o dostępność (architektoniczną i organizację zajęć dla osób ze szczególnymi potrzebami) prosimy o kontakt z sekretariatem: Dorota Lochowicz, tel. 535 584 817

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Odpowiadamy również na SMS.

Organizacja zwiedzania i zajęć edukacyjnych

Dział Edukacji MGB prowadzi na zamówienie zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Spotkania odbywają się na wystawie przyrodniczej, etnograficznej i galerii malarstwa, mogą być połączone z warsztatami artystycznymi. W celu jak najlepszego dostosowania tematu i sposobów aktywności do Państwa potrzeb prosimy o kontakt telefoniczny z działem – tel.  32 281 82 94 w. 127 lub SMS pod numer 535 584 817

Ponadto, z myślą o osobach indywidualnych, na wystawach stałych umieściliśmy telewizory prezentujące krótkie filmy – ścieżki zwiedzania danej ekspozycji. Przybliżają one w prosty sposób tematykę wystawy. Wszystkie filmy tłumaczone są na język PJM. Osoby niewidome i niedowidzące znajdą na wystawie przyrodniczej panele ze skórami zwierząt dostosowane do dotykania a na wystawie etnograficznej „szafę prababci”, w której udostępnione zostały repliki strojów ludowych możliwe do przymierzania.  W przypadku wcześniejszego zgłoszenia chęci zwiedzania wystawy sztuki pracownik Działu Edukacji udostępni Państwu tyflografiki wybranych obrazów wraz z audiodeskrypcją.

pętla indukcyjnaPętla indukcyjna

Muzeum posiada pętlę indukcyjną w kasach głównych muzeum. Istnieje również możliwość korzystania z pętli podczas oprowadzań kuratorskich oraz wykładów. W takim przypadku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby pod numerem tel.  535 584 817 lub w kasie muzeum.

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.