Pogotowie kulturalne – „Od Biblioteki Aleksandryjskiej do banku DNA”

Od zarania dziejów człowiek zbierał i kolekcjonował szczątki zwierzęce, początkowo jako elementy, z których wykonywał narzędzia, a później również jako trofea. Pierwsze kolekcje i instytucje paramuzealne powstawały jeszcze przed erą nowożytną: „ogród inteligencji” w Chinach (1050 rok p.n.e.) czy Biblioteka Aleksandryjska (funkcjonowała od 295 p.n.e. aż do 415 roku n.e.).

Współczesne muzea to najczęściej instytucje o wielowiekowych tradycjach, gdzie można prześledzić niezwykłą wręcz ewolucję, jaka związana jest z metodami i formami gromadzenia zbiorów przyrodniczych. Również w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zbiory i kolekcje oraz sposób ich gromadzenia dynamicznie się zmieniały na przestrzeni ponad stuletniej historii.

Wirtualna wyprawa do wnętrza magazynów i szaf ukaże, jak niezwykle ważne i cenne kolekcje były tworzone 150 lat temu, a jak powstają i są zabezpieczane współcześnie.

Film powstał w ramach projektu „Pogotowie kulturalne”, którego celem jest umożliwienie dostępu do kultury osobom z chorobą nowotworową i leczącym się neurologicznie, którzy z przyczyn zdrowotnych, z powodu niskiej odporności i wielogodzinnych sesji w szpitalu, nie mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym na co dzień.

Data premiery: 10 października 2020, godz. 10.00

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.