Ogłoszenie

Zlecimy firmie specjalistycznej wykonanie i montaż kosza zlewowego i rynien spustowych na budynku muzeum od placu Jana III Sobieskiego.

Sprawa pilna.

Kontakt pod numerem telefonu: 795 432 395.