„Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku” z 1863 roku ponownie w sprzedaży!

Z radością informujemy, że do sprzedaży powróciła książka Franza Gramera pod tytułem „Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku” z 1863 roku, będąca nieocenionym źródłem informacji o dziejach 7 wieków Bytomia od czasów plemion słowiańskich do połowy XIX wieku.

Franz Gramer dążył do obiektywizmu: „Zamiarem niniejszej kroniki jest zachęcenie do porównań, a zestawienie faktów pozbawione wszelkich upiększeń ma dostarczyć wytrawnemu czytelnikowi wiedzy pozwalającej na wyrobienie sobie własnego poglądu na dzieje miasta. Z tego też względu rzadko pozwalamy sobie na prezentowanie własnych poglądów, nie chcąc niczego narzucać szanownym czytelnikom. Naciągnijmy więc na sztalugi płótno historii i przedstawmy prawdziwy i czysty obraz minionych wieków bez zbędnych upiększeń”.

Opracowanie prof. Jana Drabiny powstało przy współpracy Muzeum Górnośląskiego, BECEK-u i Urzędu Miasta Bytom.

Książka  w cenie 47,00 zł.