Regulamin konkursu „Górnośląskie kroszonki 2017”

Górnośląskie kroszonki, fot. Witalis SzołtysSerdecznie zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego do udziału w 28. edycji konkursu na najpiękniejsze kroszonki – jaja zdobione tradycyjnymi i nowatorskimi technikami. Prace przyjmowane będą od 10 do 13 marca br. w Muzeum Górnośląskim, a otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 1 kwietnia.

Regulamin do pobrania

Warsztaty kroszonkarskie poprzedzające konkurs

Regulamin XXVIII konkursu Górnośląskie kroszonki 2017

Konkurs skierowany jest do dorosłych mieszkańców województwa śląskiego.
Na konkurs należy dostarczyć zdobione jajka wielkanocne w ilości 5 sztuk.
Debiutanci: w przypadku osób biorących udział po raz pierwszy w konkursie należy dostarczyć co najmniej 3 sztuki zdobionych jajek wielkanocnych.
Przyjmowane będą tylko prace wykonane na naturalnych jajkach.

Prace należy składać w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
w dniach 10-13.03.2017 r.
(piątek: 9.00–18.00, sobota i niedziela: 10.00–14.00, poniedziałek: 9.00–18.00)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach według technik wykonania:
1) wykonane techniką rytowniczą (drapane)
2) wykonane techniką batikową (pisane woskiem)
3) wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane)
4) wykonane nowatorskimi technikami zdobienia.

Głównymi kryteriami oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne oraz – w kategoriach 1), 2), 3) – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.

Za najlepsze prace konkursowe przyznane zostaną nagrody finansowe.

Jury może dokonać innego podziału nagród oraz przyznać dodatkowe wyróżnienia zależnie od ilości i poziomu artystycznego prac.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 1 kwietnia 2017 r. (sobota) o godzinie 16.00 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Wystawa trwać będzie do 30 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przejęcia do zbiorów wybranych prac spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych, z prawem do nieodpłatnego eksponowania, a także reprodukowania ich wizerunków w związku z działalnością Muzeum (w wydawnictwach, prasie, telewizji, Internecie i in.).

Odbiór kraszanek będzie możliwy po zakończeniu wystawy, do 31 maja 2017 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Prace nieodebrane pozostaną do dyspozycji organizatora.

Patroni honorowi
marszalek RGB    biskup RGB

Patroni medialni
TVP3_Katowice    Radio_Em_patronat_na_nierownym_i_ciemnym    Gosc_patronat      slask_RGB     Życie Bytomskie     Gazeta Wyborcza    Bytomski

Sponsorzy
pec    LOGO-ZBM_RGB     lkn_RGB

Partner
Gmina Bytom