Ogłoszenie

Poszukujemy firmy do wykonania robót elektrycznych  polegających na:

  • wymianie listew przyłączeniowych w lampach zewnętrznych na posesji przy ul. Korfantego 34,
  • wymianie rozdzielni sterowniczej wraz z zabezpieczeniami na portierni budynku przy u;. Korfantego 34,
  • wykonania odpowiednich pomiarów i sporządzeniu protokołów.

Kontakt: 795-432-395