IV Międzynarodowa Konferencja Kresowa

IV Międzynarodowa Konferencja KresowaPonad 70 lat upłynęło od podjęcia decyzji o przesunięciu na zachód granic II Rzeczypospolitej. Niezmiennie jednak nie brak wśród nas tych, którzy wracają myślami i pamięcią do swych kresowych korzeni. Szeroko rozumiana problematyka historii Kresów Wschodnich jest wciąż aktualna, a wielu badaczy sięga do szerokiego spektrum „kresowych” tematów. Wciąż dostrzegalny jest pewien niedosyt i potrzeba przybliżania historii i wielokulturowości Kresów Wschodnich w postaci przedsięwzięć o szerokim wydźwięku społecznym, w kontekście szerokiego dialogu międzykulturowego.

Kierując się tymi przesłankami, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu podjęło się w 2012 r. zorganizowania I Konferencji Kresowej. W 2014 r. podniesiono wątek roli kobiet na Kresach Wschodnich, zaś w 2015 r. dyskutowano na temat mitów i stereotypów w odniesieniu do problemów kresowych. Kontynuując projekt, w tym roku we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Kresowej „Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”, której obrady toczyć się będą 18 listopada 2016 r. w Muzeum Górnośląskim.

Celem zasadniczym będzie nie tylko zwrócenie uwagi na tematy związane z rozwojem nauki i oświaty na Kresach Wschodnich, ale również na ich kontynuację w warunkach powojennego państwa polskiego – mając na względzie przymusowe ekspatriacje ludności polskiej tego obszaru w latach 1945–1946.

Założeniem organizatorów jest przybliżenie tych słabiej dotąd penetrowanych i rzadziej popularyzowanych aspektów historii wschodnich województw II RP, jednak wciąż obecnych w pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Konferencja ma stać się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski oraz zagranicy. Wspólnym celem uczestników będzie refleksja nad koniecznością nie tylko przekazywania wiedzy na temat historii dawnych Kresów Rzeczypospolitej, ale też zachowania ich obrazu w pamięci pokoleń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres organizatorów do 30 czerwca 2016 r. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiłków i materiały konferencyjne, a którą należy uiścić do 15 września 2016 r. Ostateczny program konferencji zostanie ogłoszony w drugiej połowie września.

Planowane jest, jak co roku, wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Teksty oraz materiały ikonograficzne w formacie edytowalnym (Microsoft Word 95–2000, XP lub Vista) należy przesłać drogą mailową na adres organizatorów do 15 grudnia 2016 r.

Komitet naukowy konferencji:
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
ks. prof. dr hab. Jan Kopiec (Uniwersytet Opolski)
dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)
dr hab. Mirosław J. Śmiałek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do sekretariatu konferencji:
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Nowy Świat 28–30
62-800 Kalisz
piotr.goldyn@amu.edu.pl

dr Joanna Lusek
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
ul. Wojciecha Korfantego 34
41-902 Bytom
j.lusek@muzeum.bytom.pl

Data: 18 listopada 2016 (piątek)
Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Organizatorzy: Muzeum Górnośląskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na zdjęciu: Wychowanki szkoły żeńskiej w Szymanowie (lata 20. XX w.). Źródło: Archiwum Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie