Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2024

Poszukujemy dostawcy artykułów biurowych na rok 2024.

Wykaz asortymentu w załączniku nr 1.

Wykaz pierwszej dostawy w załączniku nr 2.

Oferty proszę przesyłać pocztą na adres Muzeum lub drogą elektroniczną do dnia 09.02.2024r. do godziny 12:00, na adres: m.kolodziejczyk@muzeum.bytom.pl.

W załączeniu również pełna treść zapytania ofertowego, wzór umowy – która zostanie podpisana z wyłonionym Dostawcą, oraz formularz ofertowy.

PLIKI DO POBRANIA: