Z wielkim smutkiem zawiadamiany o śmierci Ewy Łomińskiej

Z wielkim smutkiem zawiadamiany o śmierci wieloletniego pracownika Muzeum Górnośląskiego Ewy Łomińskiej, która z wielkim entuzjazmem wspinała się po szczeblach kariery – od praktykanta przez pomocnika muzealnego, referenta, pracownika sekretariatu po główną księgową i wicedyrektora naszej instytucji. Ewa Łomińska była pracownikiem naszego muzeum łącznie 43 lata – od 1957 do 2000 roku.  

Zapamiętamy ją jako osobę niezwykle życzliwą, pełną pasji i siły.

Pragniemy przekazać najgłębsze wyrazy współczucia dla całej rodziny.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 grudnia na cmentarzu Mater Dolorosa o godzinie 12.00.

Łącząc się w smutku
Dyrektor wraz z pracownikami Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu