XX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Już po raz dwudziesty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Tym razem będziemy opisywać dzieło Juliusza Kossaka „Nauka polowania z sokołem” ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Juliusza Kossaka „Nauka polowania z sokołem”. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Konkurs „Obraz a słowo…” motywuje do interpretowania artefaktów kultury, inspiruje do studiów polskiej sztuki, literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają między innymi warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez nich faktów, wyciągania wniosków, kreatywność i zdolność przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, pozwalają im patrzeć szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.

Uczniowie mogą składać prace do 5 lutego 2024 roku. Wyniki poznają pod koniec kwietnia. Wtedy też odbędzie się uroczysta gala finałowa, podczas której wręczone zostaną nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z tekstami laureatów konkursu.

Dla wielu osób udział w konkursie „Obraz a słowo…” jest istotnym szczeblem kariery. Rangę i wysoki poziom konkursu podkreśla to, że od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jest polecany przez kuratoria oświaty i szkoły w całej Polsce.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Publikacje pokonkursowe online
Filmy na podstawie tekstów laureatów:

Rok 2019 – Konieczność
Rok 2018 – Poszukiwanie
Rok 2017 – Świat za płótnem
Rok 2016 – Metafora
Rok 2015 – (De)kompozycja

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: literackiej i formalnej. Kategoria literacka obejmuje prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy i tak dalej). Kategoria formalna prezentuje klasyczną analizę dzieła sztuki, analizę porównawczą lub esej. W szczególnych przypadkach organizator rości sobie prawo do samodzielnego umieszczenia pracy w określonej kategorii.

Forma pracy powinna łączyć walory literackie i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach; przeprowadzą go nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.

Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (wysłane na adres: edukacja@muzeum.bytom.pl) oraz jako wydruk komputerowy. Prosimy o wypełnienie karty opisu pracy (do pobrania: REGULAMINKARTA ZGŁOSZENIOWA).

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Autorzy wyrażają zgodę na publikację nagrodzonych prac w wydawnictwie pokonkursowym, prezentację w całości lub we fragmentach w materiałach związanych z konkursem (patrz Regulamin Konkursu).

Biuro organizacyjne:
Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś
Kontakt: 32 281 82 94 w. 127

Terminarz:
Prace mogą być nadsyłane do 5 lutego 2024 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się pod koniec kwietnia 2024 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl, oraz podczas gali finałowej konkursu (koniec kwietnia 2022 roku).
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.