Prezentacja „Vademecum strojów górnośląskich” podczas sesji Sejmiku Śląskiego

Prezentacja naszej muzealnej publikacji „Vademecum strojów górnośląskich” odbyła się w poniedziałek 30 października 2023 podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. W obecności Zarządu Województwa Śląskiego i radnych wojewódzkich dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Iwona Mohl dokonała prezentacji oczekiwanej przez naukowe środowisko etnografów i regionalistów bogato ilustrowanej książki. Spotkanie, w którym wzięły udział autorki „Vademecum”, było także okazją do podziękowania Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za mecenat i honorowy patronat nad wystawą „Skarby śląskiej szafy”, której dopełnieniem jest publikacja. 

 

Przypomnijmy, „Vademecum strojów górnośląskich” autorstwa Anny Grabińskiej-Szczęśniak, Anny Jurczyk i Darii Misiak ukazuje stroje z Górnego Śląska na obszarze Polski: rozbarski (bytomski), raciborski, rybnicko-wodzisławski, pszczyński, opolski, oleski, głubczycki oraz Górali śląskich, laski i cieszyński. Zakres analizowanego w publikacji materiału obejmuje stroje damskie panien i mężatek oraz stroje męskie.

„Vademecum” powstało w oparciu o cztery typy źródeł: polskojęzyczną literaturę przedmiotu publikowaną w Polsce od lat 30. XX wieku, kolekcje strojów, zbiory fotografii archiwalnych oraz materiały z badań terenowych prowadzonych od lat 50. do 70. XX wieku zarówno przez pracowników Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak i przez innych badaczy oraz studentów, zgromadzone w Dziale Etnografii MGB.

Założeniem autorek było nie tylko zebranie materiałów źródłowych, ale przede wszystkim szczegółowe zaprezentowanie elementów strojów na fotografiach – z uwzględnieniem różnorodności zdobień, tkanin czy detali, jak również sposobów wiązania, upięcia, montażu czy fragmentów konstrukcji niewidocznych na zdjęciach archiwalnych i ekspozycjach muzealnych.

Pięknie wydaną, ilustrowaną kilkuset zdjęciami książkę można kupić w kasach Muzeum Górnośląskiego oraz w sklepie internetowym. Cena: 90 zł. Wystawę „Skarby śląskiej szafy” można zwiedzać do końca 2023 roku.

Wystawa „Skarby śląskiej szafy” jest objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.