Kiedyś to dopiero było. Wielokulturowy Bytom

Zajęcia wprowadzające w historyczne dzieje Bytomia z naciskiem na grupy ludności, które składały się na jego kulturowy krajobraz. Uczestnicy dowiedzą się nieco na temat współistnienia tych grup, życia codziennego na przełomie XIX i XX wieku oraz ważnych miejsc w przestrzeni miasta. Najmłodsi uczestnicy będą poruszać się po dawnym Bytomiu utrwalonym na ogromnej planszy do gry, po której przewodnikiem będą ich rówieśnicy Lotte i Max – żydowskie dzieci zamieszkujące Bytom na początku XX wieku.

Jako wariant tej lekcji może zostać przeprowadzony także spacer miejski śladami bytomskiej społeczności żydowskiej.