Wkrótce nowa wystawa: Schulz wg The Krasnals. IGNORABIMUS. By nikt nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich

Wkrótce nowa wystawa: „Schulz wg The Krasnals. IGNORABIMUS. By nikt nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich”. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu przygotowuje wystawę prac artystów z grupy The Krasnals inspirowanych dziełami Brunona Schulza, którą dopełnią grafiki autora „Sklepów cynamonowych”. Na ekspozycji znajdzie się 13 oryginalnych grafik artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz 18 obrazów grupy artystycznej The Krasnals, których twórcy pozostają anonimowi. Zapraszamy od 9 września 2022 r. Wystawie będzie towarzyszył projekt edukacyjny dla szkół podstawowych i średnich (szczegóły w dalszej części tekstu). Ekspozycję uzupełni bogato ilustrowany katalog. 

Wśród zachowanej dla kolejnych pokoleń czytelników literackiej twórczości Brunona Schulza znalazło się również archiwum epistolograficzne artysty, które na równi z dorobkiem plastycznym pozwala odbiorcy zmierzyć się z pełnym wewnętrznych sprzeczności surrealistą słowa i jego światem. W ograbionych mieszkaniach, do których tuż po wojnie wracali ich mieszkańcy, na podłogach noszących ślady bezmiaru okrucieństw, odnajdywali porozrzucane listy. Ich nadawcą był nieżyjący już Bruno Schulz. Dla wielu z nich znalezisko to okazywało się bezcenne. Jedyna pamiątka po wspaniałym artyście, przyjacielu.

Bruno Schulz w ciągu 50 lat swojego życia stworzył niewielki pod względem liczebnym, ale charakteryzujący się wysokim poziomem twórczym wachlarz utworów obejmujących literaturę oraz działalność plastyczną. Będące efektem nieposkromionej wyobraźni twórczej prace otwarły na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci drogi dla poszczególnych dziedzin nauki, budując obszar interdyscyplinarnych relacji oraz nowych możliwości analizy.

Korowody barwnych słów, opracowywane skrupulatnie ryciny, a także liczne studia i autoportrety stały się krainą zmagań dla artystów współczesnych, którzy z pozycji „tu i teraz” próbują skonfrontować się z „tam i wówczas” Brunona Schulza.

W 2022 roku przypada 130. rocznica urodzin Brunona Schulza. W ramach całego szeregu wydarzeń – przedstawień teatralnych, spotkań literackich, konkursów plastycznych – jakie będą miały miejsce w Bytomiu, mieście partnerskim Drohobycza, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu zostanie otwarta wyjątkowa wystawa. Na ekspozycji w towarzystwie oryginalnych prac artysty udostępnionych przez Muzeum Narodowe w Krakowie swój premierowy pokaz będą miały obrazy artystycznej grupy The Krasnals, która podjęła się próby malarskich interpretacji dzieł tego wyjątkowego twórcy, nazywanego muszkieterem awangardy.

The Krasnals to grupa anonimowych artystów, która swoją działalność rozpoczęła w 2008 roku. „Krasnale podejmują polemikę z zasadami rządzącymi rynkiem sztuki oraz z rolą, którą nadaje on artyście. Prowokują, komentują utarte konwenanse świata sztuki i prowadzą świadomy dialog z aktualnymi wydarzeniami sceny polityczno-społecznej”.

W przestrzeni wystawy The Krasnals poprzez własny, plastyczny komentarz, a także bezpośrednią konfrontację z dziełami Schulza spotykają się w tym samym czasie i miejscu – istotnych zagadnieniach dla twórczości pisarza. To szczególna kompozycja poddawanej analizom biografii Schulza i biografii artystów anonimowych, kompozycja monochromatycznych cliché-verre na niewielkich rozmiarów światłoczułym papierze i przesyconych kolorami – jak utwory literackie – płócien dominujących swymi wymiarami.

Realizację dzieł dzieli niemalże stulecie. Łączy hierarchia wartości, demaskowanie pozornej moralności ludzi szczycących się nienaganną postawą. The Krasnals fascynuje atmosfera dzieł Schulza. Emocje znacznie głębsze niż te, które demonstrujemy na zewnątrz. Takie, które obnażają nas, uwidaczniając prawdę o nas samych. Co jest istotą? Czy ustalone zasady? Kto przestrzega hierarchii wartości?

Schulz, przemieszczając się w czasie przeszłym, kreśli świat nierzeczywisty i właśnie ta nierzeczywistość inspiruje twórców współczesnych „upajających się wonią sklepów cynamonowych”.

Program edukacyjny do wystawy „Schulz wg The Krasnals. Ignorabimus. By nikt nie porywał się na odgadywanie zamiarów boskich”.

1. Oprowadzania kuratorskie po wystawie:

• 10 września 2022 (sobota), godz. 12.30, prowadzi Agnieszka Bartków
• 9 października 2022 (niedziela), godz. 12.30, „Wyspy determinacji Brunona Schulza”, prowadzi Anna Rak
• 6 listopada 2022 (niedziela), godz. 12.30, prowadzi Agnieszka Bartków
• 3 grudnia 2022 (sobota), godz. 12.30, „Wyspy determinacji Brunona Schulza”, prowadzi Anna Rak

2. Warsztaty dla dzieci:

• 24 września 2022 (sobota), godz. 12.30, „Odkrywcy codzienności – zabawy wokół Brunona Schulza”, Anna Rak

Dzięki tym zajęciom wyruszymy w świat literackiej wyobraźni Brunona Schulza. Spróbujemy odkryć urok codziennych zdarzeń, by następnie zmienić zapamiętane wrażenia w kolorowe prace plastyczne. Wyruszymy w podróż, odkrywając zakamarki dobrze znanych nam miejsc, wytropimy „cienie, które swe żyrafie szyje wyciągają aż po sufit”.

3. Lekcje i warsztaty dla grup zorganizowanych (umawiane w dowolnym terminie w Dziale Edukacji, tel. 32 281 82 94, w. 127):

• „Odkrywcy codzienności – zabawy wokół Brunona Schulza” (klasy I–IV)

Dzięki tym zajęciom wyruszymy w świat literackiej wyobraźni Brunona Schulza. Spróbujemy odkryć urok codziennych zdarzeń, by następnie zmienić zapamiętane wrażenia w kolorowe prace plastyczne. Wyruszymy w podróż, odkrywając zakamarki dobrze znanych nam miejsc, wytropimy „cienie, które swe żyrafie szyje wyciągają aż po sufit”.

• „Jesteśmy u podszewki rzeczy” (klasy VI–VIII)

Zajęcia mają przybliżyć bardzo młodym osobom postać Brunona Schulza, jego dzieła literackie i graficzne. Skupiają się wokół zagadnienia tolerancji, znalezienia swojego miejsca w świecie, zrozumienia swojej oryginalności. Pokazują, że każde miejsce na świecie i okoliczności historyczne dają ogrom możliwości dla jednostki i pozwalają na realizację bardzo ambitnych planów. Podczas zajęć analizowane są również kwestie korzeni: co to znaczy być Polakiem, czy bycie Polakiem gwarantuje, że jesteśmy bardzo podobni do siebie, skąd wynikają nasze różnice? Zajęcia połączone są z warsztatami artystycznymi.

• „Wyspy determinacji Brunona Schulza” (szkoły ponadpodstawowe)

Zajęcia pozwolą bliżej poznać fenomen Brunona Schulza, przybliżą zagadnienia związane z jego twórczością plastyczną i literacką. Poznamy elementy determinujące od początku jego życie i zobaczymy, jakie konsekwencje miały one dla twórcy. Lekcja może być rozszerzona o wątki związane z wielokulturowością Kresów i warsztaty artystyczne.

czas trwania wystawy: 9 września – 31 grudnia 2022 roku
miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu  
kuratorzy: Agnieszka Bartków, Anna Rak

Wystawa powstała we współpracy z krakowską Fundacja Wschód Sztuki.
Patroni medialni: TVP3 Katowice, Gazeta Wyborcza, portal Niezła Sztuka
Partner wystawy: Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z oo.