„Niech się święci 1 maja!” Plakaty ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego

„Niech się święci 1 maja!” Plakaty ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego.

W kolekcji plakatów z okresu po 1945 roku, znajdującej się w Dziale Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, z oczywistych powodów nie brak obiektów związanych ze Świętem Pracy. Peerelowska szarzyzna zakwitała co roku z końcem kwietnia feerią barw pierwszomajowych plakatów. Ich przekaz był jasny: 1 maja to święto radosne, tak jak radosna była praca obywateli budujących codziennym trudem najwspanialszy z ustrojów. W latach 50. wiało jeszcze socrealistyczną sztampą: młoty, czerwone gwiazdy, budowlane dźwigi i wielkie piece hut. Po „odwilży” 1956 roku (obok nieodzownej wielkiej jedynki) na pierwszomajowych plakatach dominowały kwiaty, wstęgi, chorągiewki, motyle, uśmiechnięte dzieci…

Stosunkowo rzadko sięgano po „słuszne ideologicznie” hasła (których nie skąpiono plakatom wydawanym z innych okazji). Zachowując „słuszność” treści, artystom wolno było coraz więcej w zakresie formy – w latach 70. pojawiały się plakaty wręcz abstrakcyjne. Obok „pełnowymiarowych” plakatów produkowano masowo ich pomniejszone wersje, które łatwiej nadawały się do umieszczania w oknach domów czy sklepowych witrynach. Uzupełnieniem naszej kolekcji jest kilka afiszy z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, zawierających programy obchodów pierwszomajowych w Bytomiu zaczynających się zazwyczaj już kilka dni wcześniej. I tak np. w 1957 roku jednym z elementów programu były „ogniska młodzieżowe na hałdach bytomskich kopalń”…

Opracował Maciej Droń Dział Historii MGB

Plakat ze zbiorów MGB