📚 Najcenniejsze. Zabytki archeologiczne ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Nowe spojrzenie – konferencja naukowa

Na konferencji „Najcenniejsze. Zabytki archeologiczne ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowe spojrzenie”  zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań naukowych dotyczące wybranych zabytków archeologicznych. Badania prowadzone przez wielu specjalistów z kraju i zagranicy – w tym pracowników Działu Archeologii MGB – przyczyniają się do pozyskiwania nowych danych, ale generują też dalsze pytania. Organizowana w Muzeum konferencja jest jednym z wielu ogniw rozwoju nauki, która pozwala nieco szerzej rozchylić kotarę wiedzy o przeszłości. W konferencji wezmą udział naukowcy z  Bytomia, Katowic, Krakowa, Bielska-Białej, Wrocławia, Torunia, Czech i Węgier.

PROGRAM KONFERENCJI