Najnowszy „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia” już w sprzedaży!

„Śląskie portrety” – to historia Śląska widziana z perspektywy czasu przez pryzmat dokonań postaci związanych z nim w sposób bezpośredni lub pośredni, które pozostawiły trwały, nieprzemijający ślad w historii tego regionu. Działalność zawodowa, społeczna czy charytatywna, podejmowana indywidualnie lub zbiorowo, doskonale wplatała się i nadal wplata się w dzieje Śląska, podkreślając zarazem szacunek dla wielości i różnorodności przenikających się wpływów kulturowych na tym terenie. Franz Gramer, bp Baltazar Proimnitz, ks. Paweł Wycisło, dr Roman Lutman, Jerzy Lewczyński czy Longin Malicki to tylko niektóre z omówionych w tomie biografii ludzi ze wszech miar ponadczasowych, wybiegających przed swoją epokę wizjonerów.

Wydawnictwo do nabycia w kasach Muzeum Górnośląskiego oraz w sklepie internetowym.