Nowe wydawnictwo historyczne Muzeum Górnośląskiego!

„GRANICE WOLNOŚCI – GRANICE NIEPODLEGŁEJ (1918–1922)”

 

Zakończenie I wojny światowej otwierało nowy rozdział w historii Polski – powolnego, aczkolwiek systematycznego budowania Ojczyzny, kolejno poprzez powstanie wielkopolskie, powstanie sejneńskie, powstania śląskie, wojny polsko-ukraińską i polsko-sowiecką czy wreszcie plebiscyty przeprowadzone na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. Wieloaspektowo rozumiana walka o Niepodległą stała się zarazem walką o wolność, gdy weźmie się pod uwagę dwie optyki – stricte geograficzną, ale też mentalną czy wręcz duchową.

Niniejsza publikacja będąca wynikiem współpracy trzech instytucji – Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – poświęcona została problemowi odradzania się państwa polskiego, w kontekście kolejnych etapów kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, po latach niebytu na mapie Europy. Doskonale wpisuje się w nurt badań niepodległościowych. Książka obejmuje dziesięć tekstów, ujętych w trzech częściach tematycznych: granice wolności w pamięci zbiorowej, kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej na Wschodzie i na Zachodzie, granice wolności w edukacji historycznej. Zamierzona wieloaspektowość i interdyscyplinarność tomu pozwoliła na szerokie zaprezentowanie problematyki sukcesów i porażek tworzenia się niepodległego państwa polskiego, jak również pogłębionej refleksji nad recepcją dziedzictwa Kresów Wschodnich i Zachodnich, z perspektywy 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz współczesnych implikacji tego wydarzenia, w kontekście polityki historycznej.

 

GRANICE WOLNOŚCI – GRANICE NIEPODLEGŁEJ (1918–1922)

pod redakcją naukową Macieja Fica • Joanny Lusek • Jolanty Załęczny
Bytom–Warszawa–Katowice 2020
Wydawca: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

 

Wydawnictwo do nabycia w kasach Muzeum Górnośląskiego oraz w sklepie internetowym 👉 https://bit.ly/302PfC9