Startuje XXXI edycja konkursu „Górnośląskie kroszonki” [regulamin]

Jajko to źródło wszelkiego życia i początku wszechrzeczy, jest jednym z najstarszych symboli w obrzędowości różnych kultur. Stanowiło ono element praktyk i rytuałów, mających na celu wzmocnienie sił witalnych. Używane w magii i lecznictwie, wykorzystywano je do oczyszczenia i ochrony człowieka przed złem, było lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, zapewniało szczęście, pomyślność i urodzaj.

Zwyczaj malowania jaj narodził się na terenie sumeryjskiej Mezopotamii i rozpowszechnił się w starożytności na całym obszarze śródziemnomorskim. Najstarsze pisanki liczą ponad 5000 lat i pochodzą z terenów Mezopotamii, nieco późniejsze zaś z Egiptu, Persji, Rzymu. Od czasu zaadaptowania symboliki jajka przez chrześcijaństwo odgrywa ono ważną rolę jako symbol zmartwychwstania. Kościół dążył początkowo do rozdzielenia tradycji chrześcijańskiej od obrzędowości pogańskiej, zabroniono więc spożywania jajek w okresie Wielkanocy. Zakaz cofnięto dopiero w XII wieku.

W ubiegłym roku świętowaliśmy XXX-lecie konkursu Górnośląskie kroszonki, na który wpłynęły 53 zestawy prac. Wśród 43 uczestników konkursu mieliśmy 7 debiutantów. Jury oceniło 253 zestawy zdobionych jajek wielkanocnych w 4 kategoriach.

Również w tym roku zapraszamy wszystkich dorosłych twórców do zgłoszenia swoich prac w XXXI edycji Górnośląskich kroszonek. Pamiętajcie, że kroszonka musi być wykonana na naturalnym jajku lub wydmuszce. Jedna osoba może zgłosić się w dwóch kategoriach – w każdej po 5 zdobionych jajek wielkanocnych. Natomiast debiutanci przynoszą  jedynie po 3 własnoręcznie wykonane kroszonki. Głównymi kryteriami oceny prac są walory artystyczne i estetyczne oraz – w pierwszych trzech kategoriach – zachowanie tradycyjnych technik i wzorów zdobienia.

Na zgłoszenia czekamy od 28 lutego do 2 marca 2020 roku. Laureatów poznamy 21 marca o godz. 16.00 podczas uroczystego ogłoszenia wyników w Sali im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, którą będzie można oglądać w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu do 26 kwietnia 2020 roku.

Przyjmowanie zgłoszeń: 28 lutego – 2 marca 2020