Śląskie historie. Powstania śląskie zachowane w kadrach – mapping

„Śląskie historie. Powstania śląskie zachowane w kadrach” to niezwykłe widowisko multimedialne, które zaprezentujemy na gmachu Muzeum Górnośląskiego przy pl. J. III Sobieskiego 2. Codziennie, w dniach 4–13 listopada 2019 roku, tuż po godzinie 17.00, będziemy prezentować fotografie, które pozwolą na refleksję nad okresem powstań śląskich i plebiscytu.

Fotografie z okresu powstań i plebiscytu – niezwykła mozaika obrazów, na którą składają się w równej części trzy komponenty: czas, miejsca i postaci – nakazują nam sięgnąć pamięcią do wydarzeń sprzed 100 lat, przyjrzeć się im z pewnej odległej już perspektywy, po części obiektywnie, ale również z pewnym sentymentem i estymą zarazem. Rytm fotografiom narzuca chronologia – 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 – ważne daty, zdarzenia, fakty i epizody następujące po sobie, a utrwalone na kliszach, które budują i uzupełniają wiedzę historyczną, związaną z latami przełomu na Górnym Śląsku.

data: 4–13 listopada 2019 roku, godz. 17.00
miejsce: pl. J. III Sobieskiego 2