Werdykt jury XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.

Znamy już werdykt jury XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. W tym roku młodzież opisywała obraz Jacka Malczewskiego „Przeznaczenie” z 1909 roku. Na tegoroczną edycję nadesłano 159 prac z całej Polski – nie tylko z dużych miast, ale i mniejszych ośrodków. Oceny i wyboru najlepszych dokonało jury w składzie: Iwona Mohl – historyk sztuki, p.o. Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, przewodnicząca jury, dr hab. Anna Gomóła – wykładowca Zakładu Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Anna Rak – kierownik Działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

W tym roku największym zaskoczeniem był dla nas poziom kategorii literackiej, w której główny nacisk kładziemy na sposób wykorzystania zadanego przez nas tematu w konstrukcji wypowiedzi oraz na samą jej formę. Napisanie opowiadania, wiersza czy dramatu, w którym dzieło sztuki jest zaprezentowane i pełni pierwszoplanową rolę, wydaje się zadaniem nader trudnym. Tym większym zaskoczeniem był dla nas bardzo wysoki poziom wypowiedzi lirycznych. To właśnie w wierszach całość bogatej symboliki dzieła Jacka Malczewskiego udało się zamknąć najlepiej. W kategorii formalnej, w klasycznych analizach dzieła sztuki sama treść i znaczenie, jakie niesie z sobą obraz, została jedynie dotknięta, ujawniają się jako trafne spostrzeżenia rozrzucone w poszczególnych pracach, w pełni nie zamykając tematu. Z tego powodu jury nie było w stanie wskazać tego idealnego opisu. Czy stało się tak za sprawą samego malarza, który wzbraniał się przed jednoznacznym odczytaniem jego dzieła? Być może tak. Bezsprzecznym pozostaje jednak fakt, że to w wierszach udało się ująć wieloznaczność „Przeznaczenia” i za opis zawarty w tej formie wypowiedzi przyznaliśmy najwyższą nagrodę – Gęsie Pióro.

Statuetkę Gęsie Pióro i tym samym pierwszą nagrodę w kategorii literackiej otrzymuje Helena Bek z Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca Victoria w Warszawie. II nagroda ex aeguo przypadła Indze Pawelec z Polsko-Francuskiej Szkoły Podstawowej La Fontaine w Warszawie oraz Wiktorii Pętal z LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. III nagrodę przyznano Joannie Płachcińskiej z II LO im. Mieszka I w Szczecinie.

W kategorii formalnej I miejsca nie przyznano. II nagrodę otrzymuje Magdalena Bartylak z Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy. III nagroda przypadła Marii Bek z Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca Victoria w Warszawie. Jury zdecydowało się przyznać dodatkowe wyróżnienie dla Macieja Biegasa z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach.

Gala finałowa konkursu, podczas której wręczymy nagrody oraz publikacje pokonkursowe, odbędzie się 26 kwietna 2019 o godz. 12.00 w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Na uroczystość zapraszamy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Gratulujemy odwagi i umiejętności patrzenia na dzieło sztuki. Życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu tajemnic ukrytych w obrazach.