Literatura dotycząca powstań śląskich w ofercie muzealnej

W 2019 roku przypada setna rocznica wybuchu pierwszego powstania śląskiego. By uczcić tę okrągłą rocznicę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich. W ten sposób Parlament chciał wyrazić „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”. Muzeum Górnośląskie wyprzedza wszystkie placówki kulturalne i już teraz przygotowuje się do obchodów 100. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Niezwykle obszerne zbiory bytomskiego Muzeum doskonale dokumentują rzeczywistość historyczną, w tym okres, na jaki przypadła aktywność powstańcza. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na przygotowanie wystawy „Na rozdrożu… Życie codzienne Górnoślązaków w okresie powstań śląskich i plebiscytu”. Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak zanim nastąpi wielkie otwarcie wystawy „Na rozdrożu…”, zachęcamy do zapoznania się z literaturą naukową dotyczącą tego niezwykle istotnego okresu w naszej historii.

W 85. rocznicę, red. Zbigniew Kapała, Bytom 2006

Materiały XIV Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstań Śląskich i Plebiscytu
zorganizowanego w Bytomiu 21 kwietnia 2006 roku.

 

Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919–1921, red. Zbigniew Kapała i ks. Jerzy Myszor, Bytom 2005 

Zamieszczone w zbiorze artykuły dotyczą głównie statystyki i geografii Kościołów oraz związków wyznaniowych. Prezentowany tom porządkuje więc problematykę wyznaniową od tej strony, ukazując jednocześnie stosunki wyznaniowe na Górnym Śląsku w latach rozgrywającego się tu konfliktu polsko-niemieckiego.

Od Wiosny Ludów do powstań śląskich, red. Wojciech Wrzesiński, Bytom 1998

Szukając odpowiedzi na pytania, jakie rodziły się przy analizowaniu wydarzeń powstańczych, autorzy sięgnęli wstecz: do XIX wieku. Przedstawione referaty dotyczą zagadnień gospodarczych, politycznych, a przede wszystkim przeobrażeń tożsamości narodowej mieszkańców Górnego Śląska na przełomie XIX i XX wieku.

Na 90-lecie powstań śląskich i plebiscytu, red. Edward Długajczyk, Bytom 2011

Wszystkie książki można nabyć w sklepach Muzeum Górnośląskiego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 i ul. W. Korfantego 34 oraz w naszym sklepie online.