Franz Gramer, Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku

Tytuł: Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku

Autor: Franz Gramer

Rok wydania: Bytom 2014

ISBN 978-83-61853-88-6
ISBN
978-83-88880-72-8

Książka jest tłumaczeniem najstarszej monografii Bytomia: „Chronik der Stadt Beuthen in Oberschlesien” Franza Gramera z 1863 roku. Z niemieckiego przetłumaczył ją Antoni Niemczura, a pod względem merytorycznym opracował profesor Jan Drabina.

„Kronika miasta Bytomia na Górnym Śląsku” poświęcona jest historii Bytomia. Autor przybliża niemal siedem wieków dziejów miasta: od momentu założenia Bytomia do drugiej połowy XIX wieku, czyli czasów współczesnych autorowi. Opisuje nazwę i herb miasta oraz jego losy pod panowaniem kolejnych monarchów.

Kronika pozwala poznać dzieje jednego z najstarszych miast na Śląsku. Ma niezwykłą wartość merytoryczną. Franz Gramer prześledził wiele tekstów na temat regionu i choć sam identyfikował się z narodowością niemiecką, odwoływał się w swej pracy do historii Polski, korzystał z kronik Galla Anonima, Jana Długosza i Marcina Kromera. Dążył do obiektywizmu, tłumacząc: „Zamiarem niniejszej kroniki jest zachęcenie do porównań, a zestawienie faktów pozbawione wszelkich upiększeń ma dostarczyć wytrawnemu czytelnikowi wiedzy pozwalającej na wyrobienie sobie własnego poglądu na dzieje miasta. Z tego też względu rzadko pozwalamy sobie na prezentowanie własnych poglądów, nie chcąc niczego narzucać szanownym czytelnikom. Naciągnijmy więc na sztalugi płótno historii i przedstawmy prawdziwy i czysty obraz minionych wieków bez zbędnych upiększeń”.

Stron: 244; wymiary: około 25,5 cm na 17,5 cm; oprawa twarda.