VI Międzynarodowa Konferencja Kresowa „Granice wolności – granice Niepodległej 1918–1922” [FOTO]

20 listopada 2018 roku miała miejsce szósta odsłona Międzynarodowej Konferencji Kresowej organizowana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, a także przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zgromadzonych prelegentów i słuchaczy przywitał dyrektor Muzeum Górnośląskiego, Leszek Jodliński, oraz komitet organizacyjny konferencji: dr Joanna Lusek, dr Jolanta Załęczny i dr hab. Maciej Fic. Referaty wygłoszone w czterech sesjach miały na celu przybliżenie rzadziej dotąd penetrowanych i popularyzowanych aspektów historii II RP, ale jednak wciąż obecnych w pamięci społecznej i współczesnym dyskursie naukowym. Interdyscyplinarne i wieloaspektowe przedstawienie tematyki miało na uwadze kształtowanie się państwa polskiego i jego granic (na zachodzie, na wschodzie, na południu i na północy) w odniesieniu do perspektyw: politycznej, historycznej, socjologicznej, kulturalnej, oraz poprzez recepcję tego okresu w pamięci kolejnych pokoleń. Konferencja stała się okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz wymiany opinii przedstawicieli placówek naukowych i kulturalnych z Polski i zagranicy.

Fotorelację z wydarzenia przygotował Witalis Szołtys.

więcej o VI Międzynarodowej Konferencji Kresowej „Granice wolności – granice Niepodległej 1918–1922”

program VI Międzynarodowej Konferencji Kresowej „Granice wolności – granice Niepodległej 1918–1922”

więcej o wystawie czasowej „100 x 100. Nasze Stulecie”

katalog towarzyszący wystawie czasowej „100 x 100. Nasze Stulecie”