Kresowe miasta i miasteczka. Fotografie Józefa Dańdy

plakat-stronaWystawa fotografii Józefa Dańdy przenosi zwiedzających do kresowych miast i miasteczek, których wielokulturowość znalazła odzwierciedlenie w urbanistyce, architekturze oraz sztuce. Jest zarazem podróżą w czasie – prezentowane zdjęcia zostały wykonane w latach 30. minionego stulecia.

Wśród 30 eksponowanych fotografii znajdują się dwie oryginalne odbitki sporządzone przez autora w okresie międzywojennym. Pozostałe są odbitkami z lat 80. Wystawę wzbogacają plansze, mapa i opisy miejscowości z Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga z lat 1928–1936, a także sprzęt fotograficzny z epoki.

Gratką jest, że niektóre zdjęcia zostały uprzestrzennione w technologii anaglifowej. Dzięki temu na wystawie, za pomocą specjalnych okularów, można zobaczyć kresowe pejzaże niemal w trójwymiarze.

Józef Dańda był człowiekiem wielu pasji: działaczem społecznym, krajoznawcą, organizatorem życia kulturalnego, przede wszystkim jednak wybitnym fotografikiem. Jego ulubionym tematem zdjęć był pejzaż, ale uwieczniał również architekturę, folklor, wykonywał zdjęcia dokumentacyjne, reporterskie, portretowe. Niezwykle cenił Jana Bułhaka i jego szkołę „fotografii ojczystej”.

Dańda urodził się w 1895 roku na Śląsku Cieszyńskim, a w 1922 r. przeniósł do Katowic. Od tego czasu Górny Śląsk stał się jego miejscem na ziemi i ważnym, ale nie jedynym obiektem fotograficznych zainteresowań. Podróżował z aparatem po całej Polsce, docierając m.in. na Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej.

Niektóre ze sfotografowanych przez Dańdę miejscowości przeobraziły się w duże miasta, inne figurują dziś pod odmienną nazwą. Dzięki zdjęciom Dańdy możemy poznać krajobraz i architekturę międzywojennych Zaleszczyków, Grodna, Lwowa, Brzeżan, Nowogródka, Podhajec, Wilna, Krystynopolu czy Krzemieńca, a także ośrodków sportów zimowych, jak Jaremcza i Worochta, oraz wielu innych kresowych miejscowości.

Fotografie Józefa Dańdy publikowane były w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Autor prowadził wykłady, brał udział w konkursach, jak również prezentował swoje prace na licznych wystawach. Współzałożył Śląskie Towarzystwo Miłośników Fotografii i marzył o stworzeniu muzeum fotografii. Od 1949 roku był członkiem ZAiKS-u, a także przez dwa lata wykładowcą fotografiki na ASP w Krakowie.

Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego i Muzeum Historii Katowic. Ekspozycję można zwiedzać do 22 stycznia 2017 roku.

Wystawa towarzyszy IV Międzynarodowej Konferencji Kresowej, której obrady toczyły się 18 listopada w Muzeum Górnośląskim.

Katalog wystawy Kresowe miasta i miasteczka. Fotografie Józefa Dańdy
Zobacz katalog wystawy w wersji elektronicznej
Pobierz katalog wystawy do wydruku oraz samodzielnego złożenia (z przygotowaną wcześniej impozycją) i docięcia do formatu, druk dwustronny. Przewidziany format katalogu to A4, dlatego sugerujemy wydruk na A3.

xx
Czas trwania wystawy: 18 listopada 2016–22 stycznia 2017
Miejsce: gmach przy ul. W. Korfantego 34
Kurator: Mieczysław Dobkowski

Fotorelacja z otwarcia wystawy

Wydarzenia towarzyszące:

24 listopada 2016, 17.00 – spotkanie Pejzaż kresowych miast i miasteczek w literaturze i fotografii
27 listopada 2016, 12.00 – oprowadzanie kuratorskie
11 grudnia 2016, 12.00 – oprowadzanie kuratorskie
14 grudnia 2016, 17.30 – spotkanie Bułhak, Dederko, Dańda. Kilka słów o fotografii ojczystej
12 stycznia 2017, 17.00 – spotkanie z Jackiem Mastalerzem (Muzeum Historii Katowic) Kolekcja fotografii Józefa Dańdy w Muzeum Historii Katowic
22 stycznia 2017, 12.00 – oprowadzanie kuratorskie

Współorganizator:    Muzeum Historii Katowic

Partnerzy:    Gmina Bytom      Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Patroni medialni:    TVP3_Katowice       Fabryka Silesia     Śląsk     Bytomski

Na zdjęciach:
Zaleszczyki, Rynek, fot. Józef Dańda, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego
Krystonopol, Pałac ks. Lubomirskiej, fot. Józef Dańda, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego
Brzeżany, poczta, fot. Józef Dańda, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego