Ogłoszenie – prace budowlane

Zlecimy firmie budowlanej naprawę uszkodzonych filarów (odspojeń płyt okładzinowych) budynku wystawowego usytuowanego przy pl. Jana III Sobieskiego  2. Kontakt pod numerem telefonu: 795432-395 Oferty proszę kierować na adres mailowy: j.kania@muzeum.bytom.pl    

Continue reading

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług kwalifikowanej całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Continue reading

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej prac polegające na usunięciu spękań i pomalowaniu farba emulsyjną biała pomieszczeń wystawowych o wymiarach: 775x580x380cm 320x440x380cm 840x575x380cm 350x250x350cm Prace należy wykonać do dnia 10 stycznia 2017r. Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 795-432-395. Oferty przesyłać do 7.12.2016r. na adres mailowy: j.kania@muzeum.bytom.pl    

Continue reading

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 352176 – 2016 z dnia 2016-11-25 r. Bytom: Przetarg nieograniczony na usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Pliki do pobrani: Tekst ogłoszenia SIWZ Informacja z otwarcia ofert  

Continue reading

Ogłoszenie – prace malarskie

Zlecimy firmie budowlanej prace odświerzające pomieszczeń muzealnych polegających na: Pomieszczenie biurowe wielkości 5,8×5,9×3,5m mieszczące się w budynku przy ul. Korfantego 34 – usunięcie pozostałości po zalaniach, usunięcie spękań, odspojeń, malowanie farbą emulsyjną białą. Pomieszczenie portierni o wymiarach 7,4×3,3×3,0m usytuowane na parterze budynku administracyjnego przy pl. Jana III Sobieskiego 2 –

Continue reading

Ogłoszenie

Poszukujemy firmy do wykonania robót elektrycznych  polegających na: wymianie listew przyłączeniowych w lampach zewnętrznych na posesji przy ul. Korfantego 34, wymianie rozdzielni sterowniczej wraz z zabezpieczeniami na portierni budynku przy u;. Korfantego 34, wykonania odpowiednich pomiarów i sporządzeniu protokołów. Kontakt: 795-432-395

Continue reading