Sukces Muzeum Górnośląskiego – jesteśmy częścią projektu IMBIO

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu jest uczestnikiem projektu IMBIO! Jak dotychczas największego przedsięwzięcia dotyczącego digitalizacji obiektów dziedzictwa przyrodniczego w kraju. Jako placówka posiadająca niemal milion eksponatów przyrodniczych uczestniczymy w projekcie cyfryzując 300 000 cennych obiektów. W tym okazów flory i fauny polskiej i zagranicznej, dane bibliograficzne i niepublikowane, kartoteki oraz bazy

Continue reading

Gruzińska ekspedycja naukowa Działu Przyrody

Gruzja to jeden z najciekawszych przyrodniczo rejonów Kaukazu należący do globalnej sieci obszarów o największym znaczeniu dla bioróżnorodności w skali globalnej, tzw. hot spots. Na przełomie czerwca i lipca 2019 roku zorganizowana została ekspedycja naukowa, której głównym, lecz nie jedynym celem było przeprowadzenie badań terenowych nad słabo poznanymi dotychczas w

Continue reading

Co w lesie piszczy?

Wszystko o leśnym ekosystemie. Przyroda sama wie, w jaki sposób najlepiej funkcjonuje, dlatego każdy organizm jest do czegoś potrzebny. Są takie stworzenia, jak np. komary, których nie lubimy i najchętniej byśmy się ich pozbyli. Jednak stanowią one element większej układanki. Na zajęciach dowiemy się, jak ważny jest każdy organizm w

Continue reading