Współpracujemy z:

NIMOZ

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

NINA

Narodowy Instytut Audiowizualny


GKO

Górnośląskie Koło Ornitologiczne

PTL

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

proNATURA

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"

SNAP

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

STE

Śląskie Towarzystwo Entomologiczne

szybwilson

Galeria Szyb Wilson

Gorczycki

Stowarzyszenie GORCZYCKI.PL

LKN

Stowarzyszenie Ligia Kobiet Nieobojętnych

Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.