roland

dr Roland Dobosz – starszy kustosz

Kontakt:

(+48 032) 2813401, w. 125
(+48 032) 2818293, w. 125
tel. kom. 502483705
dobosz@muzeum.bytom.pl

Zajmowane stanowiska w MGB:

 • 15 X 1986 – asystent stażysta
 • 1 I 1989 – starszy asystent
 • 1 VII 1991 – adiunkt
 • 1 XI 1992 – kustosz
 • 1 I 2008 – starszy kustosz
  1 I 1993 – kierownik Działu Przyrody

Przebieg pracy naukowej:

 • magister biologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Zgrupowania piewików Auchenorrhyncha w buczynie sudeckiej Dentario eneaphilidis-Fagetum”, czerwiec 1986,
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 7 VII 2007
 • doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozprawa doktorska „ Złotooki (Neuroptera: Chrysopidae) Polski” 12 I 2018.

Nagrody i wyróżnienia:

 •  1984 – Medal Uniwersytetu Śląskiego za naukę i działalność społeczną,
 • 2006 – XXVI edycja Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA 2005 – wyróżnienie za wystawę „Środowiska przyrodnicze Górnego Śląska. Lasy.”,
 • 2010 – Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Entomologicznego,
 • 2012 – Złota honorowa odznaka „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Bieżące prace muzealne:

 • opracowywanie strategii rozwoju działu przyrody MGB,
 • koordynacja działalności wystawienniczej działu przyrody,
 • koordynacja prac nad systematyzacją kolekcji entomologicznej,
 • powiększanie i rozbudowa zbiorów entomologicznych poprzez pozyskania w terenie,
 • pozyskiwanie funduszy na rozwój i reorganizację kolekcji przyrodniczych,
 • redakcja naukowych wydawnictw przyrodniczych MGB,
 •  rozwijanie krajowej i międzynarodowej wymiany naukowych czasopism przyrodniczych we współpracy z biblioteką MGB,
 • organizacja spotkań Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego afiliowanego przy Muzeum Górnośląskim.

Bieżące projekty naukowe:

1. Złotooki (Chrysopidae) – monografia fauny Polski
2. Neuropterida Polski – badania faunistyczne, zoogeograficzne I taksonomiczne
3. Neuropterida Turcji –  badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
4. Neuroptera Nowej Kaledonii – badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
5. Neuroptera Madagaskaru – badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
6. Neuropterida Namibii – badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
7. Neuropterida Bułgarii –  badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
8. Neuropterida Grecji –  badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
9. Neuropterida Gruzji – badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne
10. Neuropterida Sichotealińskiego Rezerwatu Biosfery – badania faunistyczne, zoogeograficzne i taksonomiczne

Członkostwo w Redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych:

 • Redaktor Naczelny:
  • „Rocznik Muzeum Górnośląskiego”,  Przyroda,
  • “Annals of the Upper Silesian Museum”, Entomology,
  • “Monographs of the Upper Silesian Museum”,
  • “Acta Entomologica Silesiana” (1993–2003).
 • Członek redakcji:
  •  Memorabillia zoologica od 2016,
  • Natura Silesiae Superioris od 1997,
  • Nietoperze (Chiroptera) 2000-2005,
  • Acta Entomologica Silesiana od 2003,
  • Ogólnopolski Magazynu Ilustrowanego – „Świat Zwierząt” 1991-1992,
  • Ogólnopolski dwumiesięcznika „Królestwo Przyrody” 1997.
 • Członek International Scientific Board:
  • Natura Somogyiensis od 2008 roku,
  • Oriental Insects od 2016 roku

Kwerendy w kolecjach Neuropterida (Neuropterida collection activities):

 • 1988–2013 – Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN w Krakowie
 • 1989–2013 – Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1990 – Naturhistorisches Museum Wien (Austria)
 • 1990–2013 – Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
 •  1992 – Natural History Museum London (United Kingdom)
 • 2005 – Laboratory of Insects Systematics Zoological Institute of RAS St. Petersburg (Russia)
 • 2008–2013 – Somogy County Museum, Kaposvar (Hungary)
 • 2006 – IRD Laboratoire zoologie appliqueé Nouméa (New Caledonia)
 • 2006 – Institut Agronomique néo-Calédonien Station de Recherches Fruitières de Pocquereux Laboratoire d’Entomologie Appliquée (New Caledonia)
 •  2013 – Laboratory of Insects Systematics Zoological Institute of RAS St. Petersburg (Russia)
 •  2014 – Laboratory of Insects Systematics Zoological Institute of RAS St. Petersburg (Russia)
  •2015 – Laboratory of Insects Systematics Zoological Institute of RAS St. Petersburg (Russia)
  • 2016 – Rippl-Rónai Museum, Kaposvár (Hungary)
  • 2016 – Laboratory of Insects Systematics Zoological Institute of RAS St. Petersburg (Russia)

Publikacje naukowe:

116. Dobosz R., Japoshvili G.,Krivokhatsky V., Wąsala R. 2018. Contributions to the knowledge of neuropterid insects (Neuropterida: Raphidioptera, Neuroptera) of Georgia (Sakartvelo). Part II. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology, 26 (online 006): 1–21.

115. Dobosz R., Palaczyk A. 2017. Sympherobius klapaleki Zelený, 1963 oraz nowe dane o owadach siatkoskrzydłych (Neuroptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda, 23 (online 007): 1–8. http://doi.org/10.5281/zenodo.1123502

114. Krivokhatsky V., Hajiesmailian A., Mirmoayedi A., Khabiev G., Dobosz R., Ostroverkhova M. 2017. Palpares turcicus Koçak, 1976 – new name for iranian fauna and its place in the P. libelluloides species group (Neuroptera: Myrmeleontidae). Proceedings of the Zoological Institute RAS, 321 (4): 377–402.

113. Domagała P., González J.M., Ziaja D.J., Dobosz R. 2017. Castniidae (Lepidoptera) in the collection of the Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences in Warsaw. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology, 26 (online 004): 1–11. http://doi.org/10.5281/zenodo.1025631

112. Szawaryn K., Dobosz R. 2017. Nowe dane o rozmieszczeniu Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) (Neuroptera: Myrmeleontidae) w Polsce. Acta entomologica silesiana, 25 (online 029): 1-3. http://doi.org/10.5281/zenodo.848062

111. Dobosz R., Krivokhatsky V., Wąsala R., Plewa R., Aladashvili N. 2017. New data on the occurrence of lacewings (Neuroptera) in Georgia. Acta entomologica silesiana, 25 (online 002): 1-10.

110. Dobosz R., Ábrahám L., Roberts H. 2017. Interesting lacewings (Neuroptera: Berothidae, Nemopteridae, Myrmeleontidae) from the United Arab Emirates. Acta entomologica silesiana, 25 (online 001): 1-8.

109. Węcek K., Hartmann S., Paijmans J.L.A., Taron U., Xenikoudakis G., Cahill J.A., Heintzman P.D., Shapiro B., Baryshnikov G., Bunevich A.N., Crees J.J., Dobosz R., Manaserian N., Okarma H., Tokarska M., Turvey S.T., Wójcik J.M., Żyła W., Szymura J.M., Hofreiter M., Barlow A. 2016. Complex admixture preceded and followed the extinction of wisent in the wild. Mol. Biol. Evol. (December 21, 2016): 1–30. doi:10.1093/molbev/msw254

108. Dobosz R., Khabiev G.N., Krivokhatsky V.A. 2016. Pseudomallada venosus (Rambur, 1838) – a green lacewing new to Russia – and some new faunistic data on lacewings (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae, Mantispidae) from Dagestan. Acta entomologica silesiana, 24 (online 030): 1-6.

107. Ábrahám L., Dobosz R. 2016. Prof. Dr. Zoltán Mészáros – the 80 anniversary of the birth. Acta entomologica silesiana, 24 (online 028): 1-4.

106. Gorczyca J., Herczek A., Wolski A., Dobosz R. 2016. A new genus and species of Cylapinae from Namibia (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). Entomologica Americana, 122(1–2): 104–109.

105. Krivokhatsky V. A., Dobosz R., Khabiev G. N. 2015. Antlions and Owlflies (Neuroptera: Myrmeleontidae, Ascalaphidae) of Kyrgyzstan. Entomological Review, 2015, Vol. 95, No. 9, pp. 1212–1224.

104. Mirmoayedi A., Krivokhatsky V., Dobosz R. 2015. Annotated check-list of the antlions of Iran (Neuroptera: Myrmeleontidae). Acta entomologica silesiana, 23: 153-168.

103. Dobosz R., Szwedo J. 2015. Drugie stanowisko Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 (Hemiptera: Cicadomorpha: Membracidae) na Górnym Śląsku. Acta entomologica silesiana, 23 (online 021): 1.

102. Dobosz R. 2015. Nowe stanowiska Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) z Polski. Acta entomologica silesiana, 23 (online 020): 1.

101. Dobosz R. 2015. Pszczyńskie żubry w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu – rewitalizacja. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli” Pszczyna, 10-11 września 2015 (Abstract book): 19–21.

100. Dobosz R., Parusel J. 2015. Planta i Plebejer – dziedzictwo przyrodnicze i muzealne pszczyńskich żubrów. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli” Pszczyna, 10-11 września 2015 (Abstract book): 17–19.

99. Parusel J., Dobosz R. 2015. Planta i Plebejer – założyciele pszczyńskiej linii żubrów. Przyroda Górnego Śląska, 81: 5.

98. Dobosz R., Zamorski R. 2015. Dwa nowe gatunki złotooków dla fauny Polski i materiały do poznania sieciarek Beskidu Zachodniego (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae). Acta entomologica silesiana, 23: 121–126.

97. Dobosz R. 2015. Hemerobius (Hemerobius) atrifrons McLachlan, 1868 i Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) – nowe dla Puszczy Białowieskiej gatunki sieciarek (Neuroptera: Hemerobiidae, Coniopterygidae). Acta entomologica silesiana, 23 (online 011): 1–2.Giłka W., Dobosz R. 2015. A contribution to the systematics of Australasian Tanytarsini (Diptera: Chironomidae): first descriptions from New Caledonia. Zootaxa, 3980 (1): 127–135.
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3980.1.7)

96. Domagała P., Larysz A., Dobosz R., González J.M. 2015. Urania sloanus (Cramer, 1779), an extinct species in the collection of the Upper Silesian Museum (Muzeum Górnośląskie), Bytom, Poland (Lepidoptera: Uraniidae). SHILAP: Revista de Lepidopterología, 43 (171), septiembre 2015: 455-460.

95. Cichocki J., Kościelska A., Piłacińska B., Kowalski M., Ważna A., Dobosz R., Nowakowski K., Lesiński G., Gabryś G. 2014. Occurrence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland. Acta Biologica, 21: 149–168.

94. Dobosz R., Kowalczyk J. 2014. Pierwsze stanowisko Ledra aurita (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae: Ledrinae) na Pobrzeżu Bałtyku. Acta entomologica silesiana, 22 (online 005): 1.

93. Tillier P., Thierry D., Dobosz R., Canard M. 2014. Chrysopa gibeauxi (Leraut, 1989): reinstatement as valid species and remarks on its distribution (Neuropterida, Chrysopidae). Bulletin de la Société entomologique de France, 119 (4): 521-528.

92. Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J., Dobosz R. 2014. Description and DNA barcoding of Ochetostethomorpha secunda, a new species of the South African endemic burrower bug genus (Hemiptera: Heteroptera: Cydnidae) from Namibia. Zootaxa 3884 (6): 561–566. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3884.6.4

91. Dobosz R., Ábráham L. 2014. Owlflies of New Caledonia. Suhpalacsa caledon McLachlan, 1871(Neuroptera: Ascalaphidae). Zoologia Neocaledonica 8. Biodiversity studies in New Caledonia. Muséum national d/Histoire naturelle, Paris: 267-276.

90. Dobosz R., Soja P., Kucharska J. 2014. Ochrona płazów podczas prowadzenia inwestycji drogowych. [w:] Bohatkiewicz J. (red.) Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym. Kazimierz Dolny 2014, 2: 5-15.

89. Dobosz R., Ábráham L. 2014. Omoleon jeanneli, new record from Kenya and a redescription (Neuroptera: Myrmeleontidae). Zootaxa, 3821 (1): 133-138. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3821.1.10

88. Devetak D., Dobosz R., Jaskuła R., Podlesnik J., Klokočovnik V. 2012. First record of Mantispidae (Insecta: Neuroptera) from Albania. Acta Entomologica Slovenica, 20 (2):153-156.

87. Krzemiński W., Dobosz R. 2012. Rząd: wojsiłki – Mecoptera. [w:] Błaszak Cz. (ed.) Zoologia. Stawonogi. PWN, Tom 2, część 2: 372-376.

86. Dobosz R., Krzemiński W. 2012. Rząd: sieciarki – Neuroptera. [w:] Błaszak Cz. (ed.) Zoologia. Stawonogi. PWN, Tom 2, część 2: 249-257.

85. Dobosz R., Krzemiński W. 2012. Rząd: wielkoskrzydłe – Megaloptera. [w:] Błaszak Cz. (ed.) Zoologia. Stawonogi. PWN, Tom 2, część 2: 246-249.

84. Dobosz R., Krzemiński W. 2012. Rząd: wielbłądki – Raphidioptera. [w:] Błaszak Cz. (ed.) Zoologia. Stawonogi. PWN, Tom 2, część 2: 243-246.

83. Ábráham L., Dobosz R., M. Trýzna. 2012. A new Visca sp. from Madagascar (Neuroptera: Myrmeleontidae). Natura Somogyiensis, 22: 103-110.

82. Dobosz R., Szczepański W. 2012 [2011]. Pierwsze stwierdzenie Nothochrysa fulviceps (Stephens, 1836) (Neuroptera: Chrysopidae) w Bieszczadach. Acta ent. siles., 19: 91.

81. Dobosz R. 2011. Geneza, rozwój i znaczenie zbiorów przyrodniczych. [w:] Dobkowski M., Drabina J. (red.). Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 100 lat dziejów. Wyd. Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu: 243-276.

80. Ábráham L., Dobosz R. 2011. Contribution to the ant-lion and owl-fly fauna of Madagascar with description new taxa (Neuroptera: Myrmeleontidae, Ascalaphidae). Natura Somogyiensis, 19: 109-138.

79. Dobosz R. 2010. Pierwsze stanowisko Sceliphron curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) na Górnym Śląsku. Acta ent. siles., 18: 89.

78. Dobosz R., Kowalczyk J.K. 2010. Nowe stanowiska i uwagi o fenologii Drepanepteryx algida (Erichson in Middendorff, 1851) (Neuropters: Hemerobiidae) w Polsce. Acta ent. siles., 18: 31-32.

77. Dobosz R. 2010. Sieciarki (Neuroptera). [w:] Jaskóła R., Tończyk G. (eds.) Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich: 41-43.

76. Blaik T., Dobosz R. 2010 (2008). Lacewings (Neuroptera) of the Polish Baltic Coast with remarks on Wesmaelius (Kimminsia) balticus (Tjeder, 1931) – a new species of Hemerobiidae to the fauna of Poland. Proceedings of the Tenth International Symposium on Neuropterology. Piran, Slovenia, 2008. Devetak, D., Lipovšek, S. & Arnett, A.E. (eds). Maribor, Slovenia, 2010: 97-112.

75. Dobosz R. 2010 (2008). Neuroptera of New Caledonia – present knowledge. Proceedings of the Tenth International Symposium on Neuropterology. Piran, Slovenia, 2008. Devetak, D., Lipovšek, S. & Arnett, A.E. (eds). Maribor, Slovenia, 2010: 149–152.

74. Dobosz R. 2009. What species of owlflies (Neuroptera: Ascalaphidae), an extinct family in Poland, have occurred in Poland in the past?. Fragmenta Faunistica, 52(2): 99-103.

73. Dobosz R., Hadaś T. 2009. Entwicklung der neuropterologischen Sammlung im Lichte der Geschichte des Oberschlesischen Museums in Beuthen. DGaaE Nachrichten, 23(2): 73-76.

72. Dobosz R., Ábráham L. 2009. Contribution to the knowledge of Turkish tail-wings (Neuroptera: Nemopteridae). Natura Somogyiensis, 15: 113-126.

71. Dobosz R., Górski G. 2008. New data on Nyrma kervilea (Neuroptera: Berothidae).

In: Devetak D, Klenovšek T (Eds) Tenth International Symposium on Neuropterology, 22–25 June 2008, Piran, Slovenia. Abstract book. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Maribor: 33.

70. Dobosz R., Blaik T. 2008. Neuroptera of New Caledonia – present knowledge.

In: Devetak D, Klenovšek T (Eds) Tenth International Symposium on Neuropterology, 22–25 June 2008, Piran, Slovenia. Abstract book. Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Maribor: 32.

69. Dobosz R., Dobosz M., Dobosz M. 2008. Myrmeleon bore Tjeder, 1941 (Neuroptera, Myrmeleontidae) na Wolinie wraz z uwagami o biologii i hodowli laboratoryjnej. Acta ent. siles., 16: 13-16.

68. Dobosz R., Blaik T. 2008. Owady siatkoskrzydłe (Neuroptera) Roztocza – nowe dane i aktualny wykaz gatunków. Acta ent. siles., 16: 5-11.

67. Dobosz R. 2008. Spaminta wanati sp. n. – a new species of mantidflies from the New Caledonia (Neuroptera: Mantispidae). [In:] L. Borowiec, D. Tarnawski (eds). The importance of natural history museum of taxonomy. Polish Taxonomical Monographs, Wrocław, 15: 175-186.

66. Jaskóła R., Socha G., Przewoźny M., Tończyk G., Majecki J., Soszyńska-Maj A., Szczepko K., Dobosz R. Wstępne wyniki badań nad entomofauną Spalskiego Parku Krajobrazowego [Poster]. Materiały Konferencyjne: XLIV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Poznaniu 20-23 IX 2007: 27-28.

65. Gorczewski A., Betleja J., Dobosz R., Hadaś T. Występowanie płomykówki Tyto alba w obiektach sakralnych województwa śląskiego i opolskiego w latach 1998-2003. Kulon, 2007, 12: 43-51.

64. Kubisz D., Królik R., Dobosz R., Pettersson R.B. Oedemeridae (Coleoptera, Tenebrionoidea) in Turkey – preliminary check-list and materials to the distribution. Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2006-2007, 14-15: 111-130.

63. Dobosz R. Contribution to the knowledge of snakeflies (Raphidioptera) of Turkey. Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2006-2007, 14-15: 43-58.

62. Dobosz R. Sialis nigripes Pictet, 1865 new species of the alderflies for Turkey (Megaloptera: Sialidae). Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2006-2007, 14-15: 39-41.

61. Dobosz R. New faunistics data on Osmylidae (Neuroptera) from Turkey. Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2006-2007, 14-15: 35-37.

60. Dobosz R. New faunistics data on Mantispidae (Neuroptera) from Turkey. Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2006-2007, 14-15: 29-34.

59. Dobosz R., Ábraham L. New data to the Turkish ascalaphid fauna (Neuroptera: Ascalaphidae). Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2006-2007, 14-15: 13-27.

58. Dobosz R. New data on Raphidiidae (Raphidioptera) from Kyrgyzstan. Acta ent. siles., 2007, vol. 14-15: 29-30.

57. Bąkowski M., Dobosz R. A coontribution to the knowledge of the clearwing moths of Turkey (Lepidoptera: Sesiidae). Part II. Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2005, 13: 77-79.

56. Dobosz R., Werstak K., Czechowska W. Raphidioptera of the Pieniny Mountains (S Poland). Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 2005, 13: 71-75.

55. Dobosz R., Żyła, D. Drugie stanowisko Myrmeleon inconspicuus Rambur, 1842 w Polsce (Neuroptera, Myrmeleontidae). Acta ent. siles., vol. 12-13 (2004-2005): 161-162.

54. Dobosz R. Nowe stanowiska Nothochrysa fulviceps Stephens, 1836 w Polsce (Neuroptera, Chrysopidae). Acta ent. siles., vol. 12-13 (2004-2005): 161.

53. Dobosz R. Mecoptera. [w:] Głowaciński Zb., J. Nowacki. 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce.: 290-291.

52. Dobosz R. Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera. [w:] Głowaciński Zb., J. Nowacki. 2004. Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce.: 81-87.

51. Dobosz R. Owady siatkoskrzydłe (Neuropterida: Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) Babiej Góry. [W:] Wołoszyn B.W., Wołoszyn W., Celary W. Monografia Fauny Babiej Góry, 2003: 223-234.

50. Dobosz R. Mecoptera-wojsiłki. [w:] Gutowski J.M., Jaroszewicz B. Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej, IBL, 2001: 268.

49. Dobosz R. Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera). [w:] Gutowski J.M., Jaroszewicz B. Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej, IBL, 2001: 114-115.

48. Dobosz R., 17. Siatkoskrzydłe (Neuropteroidea) i wojsiłki (Mecoptera) Bieszczadów. Mon. bieszcz. 7, 2000: 245-253.

47. Dobosz R., Trzy nowe dla Puszczy Białowieskiej gatunki owadów siatkoskrzydłych (Neuropteroidea: Megaloptera, Neuroptera). Acta ent. Siles. Vol. VII-VIII, 2001 (1999-2000): 69-70.

46. Sokół S., Szczepka M., Dobosz R. Climacodon septentrionalis (FR.) P. Karst. – nowe dane. Acta biol. siles., 35(52), 2000: 261-283.

45. Dobosz, R., Krzemiński W. A new species of Coniopterygidae (Neuroptera)  from the Baltic amber. Pol. Pismo ent., vol. 69, 2000: 219-224.

44. Dobosz R., Nowe stanowiska Sialis nigripes Pictet, 1865 w Polsce  (Neuropteroidea: Megaloptera). Acta ent. siles., vol. V-VI, 1999 (1997-1998): 50.

43. Dobosz, R. Pierwsze stanowisko Forcipomyia eques (Johannsen, 1908)  (Diptera: Ceratopogonidae) z Pobrzeża Bałtyku. Acta ent. siles., vol. V-VI, 1999  (1997-1998): 50.

42. Dobosz, R., Maciąg, T. Pierwsze stanowisko Sympherobius klapaleki Zeleny,  1963 na Górnym Śląsku (Neuropteroidea: Hemerobiidae). Acta ent. siles., vol.  V-VI, 1999 (1997-1998): 49.

41. Dobosz, R. Owady siatkoskrzydłe (Neuropteroidea: Raphidioptera,  Neuroptera) Puszczy Białowieskiej – stan poznania. Parki Nar. Rez. Pol., 1999,  18.1 (suppl.): 125-132.

40. Dobosz, R., Hadaś, T. Bittacus italicus (O.F. Müller, 1766) w Polsce i na Ukrainie oraz uwagi o rodzaju Bittacus Latreille, 1805 (Mecoptera, Bittacidae) w Europie Środkowej. Wiad. ent. 1998, vol. 17(2): 145-150.

39. Dobosz, R., Hadaś, T. Andrzej Władysław Skalski (1938-1996) as  paleoentomologist. Pol. Pism. ent., 1998, 67: 167-174.

38. Dobosz, R., Andrzej Władysław Skalski (Pro Memoriam). Przyr. Górn. Śl., 1997, nr. 8: 14-15.

37. Dobosz, R., Maciąg, T. Pierwsze stanowiska Micromus lanosus  Zeleny, 1962 i  Drepanapteryx algida Erichson, 1851 na Górnym Śląsku (Neuropteroidea:  Hemerobiidae). Acta ent. siles., 1997(1996), vol. IV(1-2): 28.

36. Dobosz, R., Królik, R. Nowe stanowiska Orthocerus clavicornis (L.) i O. crassicornis (Er.) (Coleoptera: Colydiidae) z Polski. Acta ent. siles.,  1997(1996), vol. IV(1-2): 26.

35. Dobosz, R. Wesmaelius malladai (Navas, 1925) a new to the fauna of Poland  species of Hemerobiidae, and the updated list of Neuroptera of the  Karkonosze National Park. Ann. upper siles. Mus. (Ent.), 1998, 8-9: 193-198.

34. Dobosz, R. Two species of lacewings (Neuropteroidea) from Białowieża  Primaeval Forest new to the fauna of Poland. Acta ent. siles., 1997(1996), vol.  IV(1-2): 19-23.

33. Wiśniowski, B., Dobosz, R. 1998. Chalcis sispes (Linnaeus, 1761) – nowy gatunek bleskotki w faunie Polski. Wiad. entomol., 1998, vol.17(1): 55-58.

32. Dobosz, R. Siatkoskrzydłe (Neuropteroidea). [in:] Razowski J. (ed.). Flora i Fauna  Pienin – Monografie Pienińskie, 2000, 1: 159-161.

31. Dobosz, R. Planipennia [in]: Razowski J., Checklist of Animals of Poland,  Vol.V, 1997: 168-170.

30. Dobosz, R. Megaloptera [in]: Razowski J., Checklist of Animals of Poland,  Vol.V, 1997: 167-168.

29. Dobosz, R. Owady siatkoskrzydłe (Neuropteroidea: Megaloptera,  Raphidioptera, Neuroptera) Pustyni Błędowskiej w obliczu postępującej  degradacji środowiska. [w:] Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny  Krakowsko-Wieluńskiej. V Sympozjum Jurajskie 1996(1995): 179-188.

28. Dobosz, R. Myrmeleon inconspicuus Rambur – mrówkolew nowy dla fauny  Polski oraz uwagi o polskich gatunkach rodzaju Myrmeleon Linnaeus  (Neuroptera: Myrmeleontidae). Ann. upper siles. Mus. (Nat. Hist.), 1994, 14:  123-127.

27. Dobosz, R. Drugie stanowisko Xylomya maculata (Meig.) (Diptera: Xylomyiidae) w Polsce. Acta ent. siles., 1994, Vol. 2(1): 24.

26. Dobosz, R. Nowe stanowisko Emus hirtus (L.) (Coleoptera: Staphylinidae) na Górnym Śląsku. Acta ent. siles., 1994, Vol. 2(1): 24.

25. Dobosz, R. Drugie stwierdzenie Forcipomyia eques Joh. (Diptera:  Ceratopogonidae) w Polsce. Acta ent. siles., 1994, Vol. 2(1): 23.

24. Dobosz, R. Materiał do fauny wielbłądek (Neuroptera: Raphidioptera) Polski.  Acta ent. siles., 1994, Vol. 2(1): 23.

23. Szołtys, H., Dobosz, R. Nowe stanowisko Ledra aurita (L.) (Homoptera: Auchenorrhyncha) z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Acta ent. siles., 1994, Vol. 2(1): 22.

22. Dobosz, R. Pierwsze udokumentowane stanowisko Drepanepteryx algida  Erichs. (Neuroptera: Hemerobiidae) z Polski. Acta ent. siles., 1994, 

21. Dobosz, R. Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae: Argiopinae) na Górnym Sląsku, Acta ent. siles., 1993, Vol. 1(1): 16.

20. Dobosz, R. Nowe stanowiska Acrocera orbicula (F.) (Diptera: Acroceridae), Acta ent. siles., 1993, Vol. 1(1): 15.

19. Dobosz, R. Nowe stanowiska Ledra aurita (L.) i Cicadetta montana (Scop.) z Górnego śląska (Homoptera: Auchenorrhyncha), Acta ent. siles., 1993, Vol. 1(1): 15.

18. Dobosz, R. Nowe stanowisko Leopoldius brevirostris (Germar, 1827) w Sudetach (Diptera: Conopidae), Acta ent. siles., 1993, Vol. 1(1): 13-14.

17. Dobosz, R. Megalomus andreini Navas, 1928, a new synonym of M. pyraloides  Rambur, 1842 (Neuroptera: Hemerobiidae), Ann. upper sil. Mus. (Ent.), 1993,  4: 169-171.

16. Dobosz, R. Remarks on Myrmeleon bore Tjeder, 1941 (Neuroptera:  Myrmeleonidae), with new localities from Poland and North Korea, Ann.  upper sil. Mus. (Ent.), 1993, 4: 53-58.

15. Dobosz, R. The Neuropteroidea of Błędów Desert with remarks on some  species. Ann. upper sil. Mus. (Ent.), 1993, 4: 47-51.

14. Dobosz, R. Die Neuropterenfauna Polens. [in:] Proceedings of the 4th ECE/XIII  SIEEC Gödöllö 1991, Published by the Hungarian Natural History Museum,  1992: 45.

13. Dobosz, R. Notes on Hemerobius nitidulus var. fusca Dziędzielewicz, 1920 and  Hemerobius handschini Tjeder, 1957 (Neuroptera,  Hemerobiidae). Genus,  1991, 2(3): 349-352.

12. Dobosz, R. Forcipomyia eques Joh. (Diptera, Ceratopogonidae) an  ectoparasite of lace-wings (Planipennia, Chrysopidae) in Poland, Ann. upper  sil. Mus. (Ent.), 1991, 2: 235-237.

11 . Dobosz, R. Neuropteroidea in the collection of the Institute of Animal  Systematics and Evolution PAS in Cracow, Ann. upper sil. Mus. (Ent.), 1991,  2: 221-233.

10. Dobosz, R. Snake-flies (Raphidioptera, Neuropteroidea) of Poland – a faunistic  review, Ann. upper sil. Mus. (Ent.), 1991, 2: 191-208.

9. Czechowska, W., Dobosz, R. 21. Planipennia. [in]: Razowski J., Checklist of  Animals of Poland, Vol.I, (1990) 1991: 141-143.

8. Czechowska, W., Dobosz, R. 20. Raphidioptera. [in]: Razowski J., Checklist of  Animals of Poland, Vol.I, (1990) 1991: 139.

7. Czechowska, W., Dobosz, R. 19. Megaloptera. [in]: Razowski J., Checklist of  Animals of Poland, Vol.I, (1990) 1991 :137.

6. Dobosz, R., Lis, J. Stan poznania Neuropteroidea Ojcowskiego Parku  Narodowego, Prądnik. Prace Muz. Szafera, 1990, 1: 63-64.

5. Dobosz, R. Sialidae (Megaloptera, Neuropteroidea) of Poland – a faunistic  review, Ann. upper sil. Mus. (Ent.), 1990, 1: 149-157.

4. Dobosz, R. Siatkoskrzydłe (Neuropteroidea) w zbiorach Muzeum  Górnośląskiego w Bytomiu, Ann. upper sil. Mus. (Nat. Hist.), 1989, 12: 75-90.

3. Dobosz, R. Nowe dla fauny Polski gatunki Hemerobiidae (Planipennia,  Neuropteroidea) z Babiej Góry, Przegląd zool., 1988, 32 (3): 393-395.

2. Dobosz, R. Dwa nowe gatunki życiorkowatych (Planipennia, Hemerobiidae) dla  fauny Polski, Pol. Pismo ent., 1988, 58: 489-491.

1. Dobosz, R., Palaczyk A. Nowe stanowiska Typhoeus typhoeus L. (Col., Scarabeidae) w Polsce oraz analiza zasięgu występowania tego gatunku, Przegląd zool., 1984, 28 (3): 281-286.

Opracowania i publikacje z zakresu ochrony przyrody:

 1. Cempulik P., Betleja J., Derus M., Dobosz R., Hadaś T. B., Holeksa J., Kłys G. 1993. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Reptach i przyległy odcinek doliny Dramy.” Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 2. Cempulik P., Betleja J., Derus M., Dobosz R., Hadaś T. B., Holeksa J., Kłys G. 1993. Wskazania do planu ochrony rezerwatu Segiet i jego otuliny. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 3. Betleja J., Cempulik P., Dobosz R., Grzegorzek P., Holeksa J., Kłys G. 1992. Dokumentacja projektowanego rezerwatu „Las Dąbrowa”. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 4. Betleja J., Cempulik P., Dobosz R. 1992. Awifauna projektowanego Rudzkiego Parku Krajobrazowego. Na zlecenie Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska.

Wydawnictwa książkowe i inne  z zakresu ekologii i popularyzacji przyrody:

 1. Cempulik P., Dobosz R., Kasperek-Cempulik J., Piszczek M., Piszczek M. 2000. Ścieżka dydaktyczna „Żabie Doły”. Przyrodnicze Ścieżki Dydaktyczne Województwa Katowickiego, 8: 1-48.
  Cempulik P., Piszczek M., Piszczek M., Dobosz R. 2000. Ścieżka dydaktyczna po Garbie Tarnogórskim „Pogórnicze łąki i Park w Reptach”. 1-64.
  Cempulik P., Dobosz R. 1997. Ściezka dydaktyczna na Garbie Ternogórskim. 1 Las Segiecki. Przyrodnicze Ścieżki Dydaktyczne Województwa Katowickiego, 6: 1-56.
  Cempulik P., Dobosz R. 1996. Muzeum Górnośląskie. Dział Przyrody. Składanka

Członkostwo oraz pełnione funkcje w Towarzystwach Naukowych:

 • The International Association of Neuropterology
  • członek od 2008 roku
 • Polskie Towarzystwo Taksonomiczne
  • członek założyciel od 1990
  • członek zarządu 1990-1994 członek Komisji rewizyjnej 2007-
 • Śląskie Towarzystwo Entomologiczne
  • członek założyciel
  • sekretarz ŚTE 1992-1996
  • prezes ŚTE 1996- 2004, 2006-
 • Polskie Towarzystwo Entomologiczne
  • członek od 1980 roku
  • sekretarz oddziału górnośląskiego PTE w latach 1991-1992
  • Członek Komisji Rewizyjnej w latach 1995-
 • Sekcja Dipterologiczna PTE
  • członek od 1988
 • Sekcja Owadów Kopalnych PTE
  • członek od 1988
 • Polskie Towarzystwo Fizjograficzne
  • członek od 1997
 • Stowarzyszenie Muzealników Polskich
  • członek od 2013, członek Zarządu Oddziału Śląskiego (2014-2017)

Funkcje pełnione poza Muzeum:

 • członek Rady Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku (od dn. 27 VIII 2008)
 • Przewodniczący Rady Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku (od dn. 3 IX 2008)
 • Rzecznik Prasowy Wojskowego Klubu Biegacza “Meta” przy I Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu (2004-2007)
 • Rzecznik Prasowy Siberian Husky Klub „EXTREME” Dziewcza Góra (w latach 2002-2005)
 • Rzecznik Prasowy Mistrzostwa Świata IFSS Dryland 16-17 kwietnia 2005

Realizowane projekty i granty z funduszy pozamuzealnych:

 • pomysłodawca i organizator międzyresortowego sympozjum muzealnictwa przyrodniczego „Zbiory przyrodnicze w Polsce. Dokumentacja, przepływ informacji”, (21-23 listopad 1991, Bytom)
 • kierownik i koordynator projektu (na obszarze województw Śląskiego i opolskiego: „Rola  obiektów sakralnych w ochronie gatunkowej płomykówki i nietoperzy w woj. Śląskim.” 1998-2002 (Wojewódzki Konserwator Przyrody w Katowicach, WFOŚiGW, Ekofundusz, NFOŚ)
 •  autor i koordynator projektu w ramach programu MKiDN Mecenat „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – Remont, wyposażenie i reorganizacja magazynu zbiorów entomologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 2007
 • autor i koordynator projektu w ramach programu MKiDN Mecenat „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – Remont, wyposażenie i reorganizacja magazynu zbiorów entomologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etap II.  2008
 • autor i koordynator projektu w ramach programu MKiDN Mecenat „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” – Remont, wyposażenie i reorganizacja magazynu zbiorów entomologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etap III.  2009
 • autor i koordynator projektu w ramach programu MKiDN „Wyposażenie pracowni digitalizacji – globalne udostępnianie danych” w ramach Program Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 4 „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” 2009.
 • autor i koordynator projektu „Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych” w ramach Wieloletniego Programu MKiDN Kultura + , w priorytecie: Digitalizacja. 2012

Ekspedycje naukowo-badawcze:

• Gruzja (22.06.-3.07.2017)
Współpraca z prof. dr George Japoshvili, Institute of Entomology Agricultural University of Georgia oraz  z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dr R. Wąsala

• Namibia (4-18.01.2016)
Współpraca z prof. dr hab. Grzegorz Kopij University of Namibia oraz z dr Łukaszem Przybyłowiczem Instytut Ewolucji i Systematyki Zwierząt PAN w Krakowie

• Namibia (15.11.-14.12.2014)
Współpraca z prof. dr hab. Grzegorz Kopij University of Namibia oraz z dr Dominikiem Chłondem Uniwersytet Śląskie w Katowicach

• Namibia (17.01-18.02.2012)
Współpraca z prof. dr hab. Grzegorz Kopij University of Namibia

• Nowa Kaledonia (13.10-08.11.2008)
Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim (Muzeum Przyrodnicze) i MIZ PAN Warszawa oraz IRD Laboratoire zoologie appliqueé Nouméa (dr Hervé Jourdan), Institut Agronomique néo-Calédonien Station de Recherches Fruitières de Pocquereux Laboratoire d’Entomologie Appliquée (dr Christian Mille), CSA Sce impact env & conservation DDEE – PROVINCE NORD (dr Jean-Jérôme Cassan), Direction de l’Environnement Service des Milieux Terrestres (dr David Paulaud)

• Nowa Kaledonia (19.02-14.04.2008)
Współpraca z Uniwersytetem Opolskim (Katedra Biosystematyki) i MIZ PAN Warszawa oraz IRD Laboratoire zoologie appliqueé Nouméa (dr Hervé Jourdan), Institut Agronomique néo-Calédonien Station de Recherches Fruitières de Pocquereux Laboratoire d’Entomologie Appliquée (dr Christian Mille), CSA Sce impact env & conservation DDEE – PROVINCE NORD (dr Jean-Jérôme Cassan), Direction de l’Environnement Service des Milieux Terrestres (dr David Paulaud)

• Nowa Kaledonia (14.12.2006 – 24.01.2007)
Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim (Muzeum Przyrodnicze) i MIZ PAN Warszawa oraz IRD Laboratoire zoologie appliqueé Nouméa (dr Hervé Jourdan), Institut Agronomique néo-Calédonien Station de Recherches Fruitières de Pocquereux Laboratoire d’Entomologie Appliquée (dr Christian Mille), CSA Sce impact env & conservation DDEE – PROVINCE NORD (dr Jean-Jérôme Cassan), Direction de l’Environnement Service des Milieux Terrestres (dr David Paulaud)

• Turcja (17.07-9.08.2006)
Współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym oraz z Uniwersytetem w Çanakkale (dr Savas Canbulat)

• Turcja (29.05-29.06.2005)
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (Katedra Systematyki i Taksonomii Zwierząt) praz Uniwersytetem Jagiellońskim (Instytut Zoologii) oraz z Uniwersytetem w Dyiarbakir (Dr Ali Satar)

• Turcja (04-26.05.2005)
Współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym i Uniwersytetem Wrocławskim (Muzeum Przyrodnicze) oraz z Uniwersytetem w Çanakkale (dr Savas Canbulat)

• Turcja (10.07-7.08.2004)
Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (Katedra Systematyki i Taksonomii Zwierząt)

• Turcja (05-26.06.2004)
Współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym i Uniwersytetem Wrocławskim (Muzeum Przyrodnicze)

• Kirgistan (01-30.06.2003)
Współpraca z Związkiem Polaków w Kirgizji, z Uniwersytetem w Biszkeku i ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym

• Turcja (26.05-28.06.2002)
Współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym i Uniwersytetem Wrocławskim (Muzeum Przyrodnicze)

• Turcja (10.05-07.06.2001)
Współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym i Uniwersytetem Wrocławskim (Katedra Zoologii i Muzeum Przyrodnicze)

• Turcja (01-28.06.2000)
Współpraca ze Śląskim Towarzystwem Entomologicznym i Uniwersytetem Wrocławskim (Katedra Zoologii i Muzeum Przyrodnicze)

• Wietnam (28.04.-12.05.1990)
Współpraca z IEiSZ PAN Kraków i Ministerstwem Kultury Wietnamu;

Nowe gatunki – opisane przez autora (New taxa):

 • Hemisemidalis kulickae Dobosz & Krzemiński, 2000
 • Spaminta wanati Dobosz, 2008
 • Visca silvaticus Ábrahám & Dobosz, 2012

Patronimy – gatunki dedykowane:

Heteroptera
Cydnidae
Chilocoris rolandi Lis, 1993 (Ann. Upper Siles. Mus. Bytom (Entomology), 4: 25-40.)
Miridae: Cylapinae
Xenocylapidius rolandi Wolski & Gorczyca, 2014 (ZooKeys, 459: 73-94.)
Coleoptera
Chrysomelidae
Macrocoma doboszi Borowiec, 2005 (Genus, 16(3): 373-377.)
Arsipoda doboszi D’Alessandro, Samuelson & Biondi, 2016 (E.J.Tax., 230: 1–61)
Elateridae
Agriotes doboszi Platia & Schimmel & Tarnawski, 2009 (Genus, 20(2): 243-248.)
Scirtidae
Scirtes rolandi Ruta & Yoshitomi 2010 (Jäch & Balke (eds.): Water beetles of New Caledonia, part 1: 403-438.)
Lepidoptera
Tortricidae
Archilobesia doboszi Razowski, 2013 (SHILAP Revta. lepid., 41 (161), marzo 2013: 69-93)
Neuroptera
Ascalaphidae
Afroasca doboszi Ábrahám, 2017
(Ann. Upper Siles. Mus., Entomology, 26 (online 001): 1–6)

Wystawy autorskie:

 • „Sześcionodzy zdobywcy. Świat owadów” (R.Dobosz)
  • Muzeum w Gliwicach 5.03.1993-31.05.1993
 • „Owady i ludzie” (R.Dobosz, T. B. Hadaś, J.A.Lis, A.W.Skalski)
  • Muzeum Górnośłąskie w Bytomiu 10.02.1994-06.1994
  • Muzeum w Sosnowcu 24.08.-30.12.1994
  • Muzeum w Rybniku 04-10.05.1995
  • Muzeum w Świętochłowicach 22.09.-5.12.1995
  • Muzeum w Tomaszowie Mazowiecki 13.02-24.03.1996
  • Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie 11.04-5.06.1996 Muzeum Śremskie 11.06.-31.07.1996
  • Muzeum Zagłębia w Będzinie 17.09.-30.12.1996
  • Muzeum w Chorzowie 31.01.-31.03.1997
  • Ośrodek Kultury Międzyzdroje 1.07.-31.08.1997
  • Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 4.09-30.10.1997
  • Muzeum w Częstochowie 5.01.-1.04.1998
  • WPKiW Chorzów 15-17.05.1998 podczas Śląskich Godów
  • Ośrodek Kultury Międzyzdroje 1.07.-31.08.1998
  • Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej 6.04-12.04.2000
 • „Bezkrwawe łowy Włodzimierza Puchalskiego” (R.Dobosz, J. Betleja)
  • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 24.11.1994-15.02.1995
  • Muzeum w Sosnowcu 21.02.-30.04.1995
  • Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie 4.05.-30.06.1995
 • „Nowe nabytki Działu Przyrody”(R.Dobosz, A.Imiołczyk, J.Betleja)
  • Muzeum Górnoślaskie w Bytomiu 17.05.-10.1995
 • „Z EKOLOGIĄ NA TY. Co w budkach piszczy?!” (R.Dobosz, W.Żyła, A.Imiołczyk)
  • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 30.01.1996-5.05.1996  – frekw.5173
  • Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu 11.05.1996-18.07.1996 – frekw. 3443
  • Muzeum w Sosnowcu 5.09.1996-31.01.1997- frekw. 4012
  • Muzeum w Świętochłowicach 24.02.-10.04.1997
  • Terenowy Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi 25.04.-22.06.1997
  • Muzeum Zagłębia w Będzinie 1.09.1997-13.02.1998- frekw. 6851
  • Muzeum Śremskie 8.03.-29.04.1998
  • Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie 2.05.-20.06.1998
  • Muzeum Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie 1.07.-31.08.1998
  • Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej 26.02.1-23.03.1999- frekw. 823
  • Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie 26.03.-20.06.1999
  • Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie 22.06.-14.09.1999
  • Muzeum Częstochowskie 13.04.-16.07.2000 (frekwencja: 2263 osoby)
  • Muzeum w Rybniku 8.06.-28.10.2001 (frekwencja 2695 osób)
  • Muzeum Regionalne w Radomsku 1.03.2002- 5.05.2002 (frekwencja 2070 osób)
  • Muzeum w Tomaszowie Maz. 18.03-8.05.2003
 • „Wspomnienie o A. W. Skalskim (wystawa poświęcona jego działalności naukowej w speleologii)” (R. Dobosz)
  XVII Szkoła Speleologiczna, Ojców, 16-20 luty 1998
 • „Wyprawa po złote runo. Amanus 2000/2001” (R. Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie Bytom 20.12.2001-30.03.2002 (frekwencja 2182 osoby)
 • „Dzięcioły Polski” (R. Dobosz)
  • Nadleśnictwo Brynek 2.04.25.10.2003
 • Wystawa” Przyroda światłem malowana” (R.Dobosz, M. Karetta)
  • Muzeum w Chorzowie, 12.01-2.02.2004
  • Muzeum w Rybniku, 12.02-4.04.2004
 • „Przyroda Górnego Śląska. Lasy” (pracownicy Działu Przyrody)
  pierwsza część ekspozycji stałej (Muzeum Górnośląskie, 1.05.2005)
 • „Sikory Polski” (R. Dobosz)
  • Nadleśnictwo Brynek 4.04.2005-1.02.2006
  • Nadleśnictwo Zawadzkie 10.03-30.10.2006
 • „ Na tropie nieznanych zwierząt” (R. Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 28.02-25.04.2006
  • Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, 17.05-20.08.2006
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach, 5.07-10.09.2007
  • Muzeum Ziemi Lubuskiej, 25.04.- 25.06.2008
  • Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, 1.03 – 28.04.2009
  • Muzeum Regionalne w Radomsku 20.03.2011- 1.05.2011
  • Muzeum Regionalne w Kutnie 20.07.2012-30.09.2012
 • „Ptaki wokół nas. Gęsi, kaczki, łabędzie” (J. Betleja, R. Dobosz)
  • Muzeum Miejskie w Sosnowcu, 20.03.- 19.05.2006)
  • Nadleśnictwo Kędzierzyn, 08.2006-1.06.2007
  • Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, 9.10-24.11.2008
 • „Indonezja. Przyroda i ludzie” (R. Dobosz, K. Glimos)
  • Muzeum Regionalne w Krotoszynie, 19.04-15.06.2006
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach, 28.06-20.09.2006
  • Muzeum Górnośląskie, 01.12.2006-14.05.2007
  • Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, 18.05-20.08.2007
  • Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, 20.02-24.04.2008)
  • Muzeum Częstochowskie, 17.05.-24.09.2008) frekwencja 7330
  • Nadleśnictwo Kędzierzyn od VIII 2009
 • Przyroda Górnego Śląska. Wody i mokradła” (pracownicy Działu Przyrody)
  druga część ekspozycji stałej (Muzeum Górnośląskie, 22.12.2009)
 • „Ptaki Polskie” (komisarz wystawy Roland Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 03.09.2010-20.09.2010
 • „Światło i przyroda. Wystawa autorska Michała Budzyńskiego” (komisarz wystawy Roland Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 15.03.2011-30.04.2011
 • „Dziś i jutro Muzeum Górnośląskiego” (współautor i komisarz wystawy Roland Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 09.12.2011-18.03.2012
 • „Kierunek Namibia” (wystawa autorska Roland Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 13.06 – 30.09.2012
  • Muzeum w Ostrzeszowie, 15.05 – 30.08.2014
  • Nadleśnictwo Kędzierzyn od 28.08.2017 – 1.09.2018
 • „Miłosz Kowalewski. Kadry kreślone piórem” (komisarz wystawy Roland Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 21.03 – 21.04.2014
 • „Janusz Wojcieszak. W buku nadzieja. Buczyna w rezerwatach przyrody województwa śląskiego” (komisarz wystawy Roland Dobosz)
  • Muzeum Górnośląskie, 07.10 – 31.12.2015
 • „Omne vivum ex ovo” (wystawa autorska Piotr Cempulik, Roland Dobosz),
  • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 12 marca – 19 czerwca 2016
 • „Architekci, artyści, zabójcy i grabarze. W świecie owadów J.H. Fabre’a” (wystawa autorska Roland Dobosz),
  • Muzeum w Gliwicach, 29 kwietnia – 29 września 2016
 • „Przyroda Górnego Śląska. Pola i łąki” (pracownicy Działu Przyrody)
  trzecia część ekspozycji stałej (Muzeum Górnośląskie, 15.03.2017)
 • „Inwazja u Bram” (Roland Dobosz + pracownicy Działu Przyrody)
  • Muzeum Górnośląskie 30.05. – 31.12.2017

Udział w Konferencjach, zjazdach, sympozjach krajowych i międzynarodowych:

2018

 1. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 10 lutego 2018 r.
 2. Konferencja Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności nt. Realizacji programu w Polsce. 21 II 2018. „Global biodiversity information facility. Działania, znaczenie i możliwości współpracy. Activities, impact and scope of cooperation”

2017

 1. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 11 lutego 2017 r.
 2. X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  „Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego Toruń-Przysiek, 21–23 kwietnia 2017 r.
  referaty: Dobosz R. „Wydawnictwa przyrodnicze Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowa formuła”
  Dobosz R. „ W krainie Himba i Welwitschia mirabilis
 3. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna, Sekcja
  Hemipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Katowice-Kochcice, 24 – 27kwietnia 2017 r.
  referaty: Dobosz R. „Wydawnictwa przyrodnicze Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowa formuła”
 4. XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 22-23. maja 2017 roku, Ojców
  referaty: Dobosz R. „Wydawnictwa przyrodnicze Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowa formuła”
 5. XL Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  „Motyle Polski na tle lepidopterofauny Europy”, Komańcza, 26-28 maja 2017 r.
  referaty: Dobosz R. „Wydawnictwa przyrodnicze Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – nowa formuła”
 6. Śląski Ogród Botaniczny „Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności”, Radzionków 21.05.2017
  Referat: Dobosz R. „Planta i Plebejer – na granicy życia i śmierci”
 7. XVII Arbeitstreffen des Arbeitskreises Neuropteren der DGaaE, Schwanberg, 21-23 VII 2017
 8. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 28 października 2017 r.
 9. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 16 grudnia 2017 r.
  Referat: R. Dobosz „Problemy faunistyki na przykładzie złotooków Polski”

2016

 1. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 13 lutego 2016 r.
 2. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 16 kwietnia 2016 r.
 3. XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE „Małe jest piękne”,
  Koniówka, 3-5 czerwca 2016
  referat: Dobosz R. Przybyłowicz Ł., Zamorski R. „Entomologiczne reminiscencje z Namibii”
 4. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce””nt.: Entomofauna leśna różnorodność, ochrona i kierunki badań. Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.
  referat: Dobosz R. „Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) – mieszkaniec (?) naszych lasów. Owady siatkoskrzydłe (Neuropterida) borów i lasów Polski”
 5. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 24 wrzesień 2016 r.
  referat: Dobosz R. „Neuropterida Polski – stan poznania, perspektywy badań”

2015

 1. Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego 14.03.2015.
  referat: Dobosz R. „Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przed sezonem 2015”
 2. Konferencja Paleoentomologiczna z okazji XXX-lecia Sekcji, Polskie Towarzystwo
  Entomologiczne, 22. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, Amberif 2015 (26 marzec 2015
 3. Spotkania w Muzeum Górnośląskim, Bytom, 08.04.2015
  referat: Roland Dobosz „Uwaga żaba na drodze”
 4. I Kongres Muzealników Polskich, Łódź, 23-25.04.2015.
 5. XXXIV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz
 6. VIII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Biologia i systematyka muchówek” (Spała, 24-26 kwietnia 2015)
  referat: Dobosz R., Palaczyk A. „Muchówki (Diptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
 7. Noc Muzeów (16.05.2015)
  referat: Dobosz R., Betleja J. „Sowy – nocni łowcy”
  Dobosz R., Żyła W., Larysz A. „Od świeczki do ledów. Nocne połowy owadów”.
 8. Spotkania w Muzeum Górnośląskim, Bytom, 2.06.2015
  referat: Dobosz R.”Ochrona przyrody na Górnym Śląsku”
 9. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli, Pszczyna 10-11 września 2015
  Referat: Dobosz R., Parusel J. „Planta i Plebejer – dziedzictwo przyrodnicze i muzealne pszczyńskich żubrów”
  Poster: Dobosz R. „ Wisents from Pszczyna in the Upper Silesian – the revitalization”
 10. I Konferencja Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego: Bioróżnorodność rezerwatu
  „Łężczok” – stan poznania i perspektywy badań, Bytom 19.09.2015.
  referat: Dobosz R. „Dlaczego „Łężczok”, dlaczego dziś?”
  referat: Halama M., Dobosz R. „Grzyby makroskopijne rezerwatu „Łężczok” – stan badań”
  poster: Dobosz R., Żyła W. „Projekt badawczy ,,Łężczok”
 11. Spotkania w Muzeum Górnośląskim, Bytom, 22.09.2015
  referat: Dobosz R.”Namibia. Rozdział drugi”
 12. 10th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife (September 28th to October 01st, 2015 in Berlin, Germany)
  Referat: Karolina Węcek, Axel Barlow, Georgios Xenikoudakis, Ulrike Taron, Johanna Paijmans, Mick Westbury, James Cahill, Roland Dobosz, Waldemar Żyła, Henryk Okarma, Małgorzata Tokarska, Jan M. Wójcik, Hofreiter Hofreiter, Jacek M. Szymura: „The first genomic data from modern and archival European bisons shed new light on their restitution”

2014

 1. „Noc Biologów” Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach (10.01.2014)
  referat: Roland Dobosz „Egzotyczne podróże z Katedrą Zoologii. I. Turcja i Kirgistan”
  referat: Roland Dobosz „Egzotyczne podróże z Katedrą Zoologii. II. Nowa Kaledonia”
  referat: Roland Dobosz „Egzotyczne podróże z Katedrą Zoologii. III. Namibia”
  referat: Roland Dobosz, Waldemar Żyła „Nocne połowy owadów”
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego (MGB 15.03.2014)
  referat: Roland Dobosz „Rola stowarzyszeń w świetle zagrożenia likwidacją Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
 3. Walny Zjazd Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich (Muzeum Historii Katowic, 17.03.2014)
  referat: Roland Dobosz: „Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Fakty i liczby”
 4. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 09.04.2014
  referat: Roland Dobosz „Stowarzyszenia – Regularna armia współpracowników”
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego (MGB 12.04.2014)
  referat: Roland Dobosz „Priorytety Działu Przyrody w badaniach naukowych na rok 2014”
 6. VI Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska i Estetyki w Budownictwie Komunikacyjnym, Kazimierz Dolny (23-25.04.2014)
  referat: Dobosz R., Soja P., Kucharska J. 2014. Ochrona płazów podczas prowadzenia inwestycji drogowych.
 7. XXIII Konferencja Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Koniówce k. Dunajca Czarnego (23-25.05.2014)
 8. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Motyle – ochrona czynna, ochrona bierna” Uniwersytet Jagielloński Muzeum Zoologiczne (Bochnia 22-24.08.2014)
  referat: Dobosz R. „Rola przypadku w nauce”
  Dobosz R. „Entomolog na Nowej Kaledonii”
 9. Zajęcia terenowe Studium Doktoranckie UŚl.”Arthropods biodiversity and conservation” (Pawełki 10-11.09.2014)
  referat: Dobosz R. „Nowa Kaledonia – Świat zaginiony? Naukowe ekspedycje badawcze Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
 10. Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego (MGB Bytom, 20.09.2014)
  referat: Roland Dobosz „Interdyscyplinarny projekt badawczy (2015-2017): Monografia rezerwatu Łężczok. Udział entomologów członków ŚTE”.

2013

 1. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 13.02.2013
  referat: Roland Dobosz „Planta i Plebejer. Saga rodu żubrów (Bison bison)”
 2. Udział w konferencji roboczej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie 21.06.2013
  Referat: Roland Dobosz „Badania i edukacja entomologiczna w ŚOB”
 3. Imprezy towarzyszące wystawie „Naturalista czyli Wilhelm von Blandowski w Australii” Muzeum Gliwice 21.09.2013
  referat R. Dobosz: „Śladami Blandowskiego. Wyprawy naukowe dawniej i dziś”
 4. Udział w Forum Dyskusyjnym „ Rola i zadania Stowarzyszenia Muzealników Polskich” Wyjazdowa sesja Zarządu Głównego SMP 30.09.2013 Muzeum Historii Katowic
 5. Udział w konferencji naukowej: „Integracja narzędzi badawczych a studia entomofaunistyczne w Polsce” (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 23 października 2013)
 6. Przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji ŚTE (7.12.2013)
 7. Prezentacja program digitalizacji zbiorów przyrodniczych MGB oraz jego konsekwencje dla Muzeum Górnośląskiego w przyszłości.
  referat: Roland Dobosz, Jacek Szwedo „ Nowy wymiar Acta entomologica silesiana. Strategia i perspektywy rozwoju”
 8. XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna
  „Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej (11-12.12.2013)
  referat: Roland Dobosz „Ewolucja zabezpieczeń herpetologicznych w latach 2012-2013”

2012

 1. Sprawozdanie z ekspedycji badawczej do Namibii, MGB, Bytom, 7.03.2012
  referat: Roland Dobosz „Kierunek Namibia”
 2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego problematyki badań entomologicznych w południowej Afryce dla pracowników i doktorantów Katedry Zoologii WBiOŚ oraz członków Koła Naukowego Biologów UŚl.
  referat: Roland Dobosz „Badania naukowe działu przyrody MGB w Namibii” (UŚl. Katowice – 29.03.2012)
 3. Przeprowadzenie wyjazdowego posiedzenia komisji Kultury i Sportu UM Bytom w MGB (4.04.2012).
  Referat: Roland Dobosz „Kierunek Namibia. Misja i strategia Działu Przyrody MGB”
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania ŚTE (21.04.2012)
  referat: Roland Dobosz „Namibia. Wyprawy naukowe Działu Przyrody MGB”.
 5. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 26.04.2012
  referat: Roland Dobosz „Kierunek Namibia.”
 6. Przygotowanie szkolenia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego dotyczącego problematyki ochrony przyrody w Afryce Południowej oraz badań entomologicznych DP MGB, Bytom 26.04.2012
  referat: Roland Dobosz „Przyroda Czarnego Lądu. Namibia.”
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania ŚTE (13.10.2012)
  referat: Roland Dobosz „Nocne połowy owadów”.
 8. Spotkanie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego, 7.12.2012 MGB
  referat: Roland Dobosz „Ptaki Nowej Kaledonii”

2011

 1. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 20.01.2011
  referat: Roland Dobosz: Naukowa wojna o kagu.
 2. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 17.02.2011
  referat: Roland Dobosz: Od jaja do typu.
 3. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 28.04.2011
  referat: Roland Dobosz: Drop – ofiara ludzkiej zachłanności
 4. Udział w: II Kongres Taksonomii Polskiej i X Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Lasocin, 30 maja –2 czerwca 2011 r.
 5. VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Odanatologicznego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Węglowicach 23-26.06.2011 „Ważki w krajobrazie naturalnym i przekształconym”
  referat: Żyła, R. Dobosz „Ważki (Odonata) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”
 6. Spotkania z cyklu „Skarby Muzeum Górnośląskiego”, Bytom, 30.06.2011
  referat: Roland Dobosz: Gdzie raki zimują.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z przedmiotu muzealnictwo przyrodnicze (dwa bloki zajęciowe), ze studentami studiów dziennych Akademii Jana Długosza w Częstochowie (16.12.2011 Częstochowa) (tematy i zagadnienia)
  Roland Dobosz „Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce na tle muzealnictwa światowego”
  Roland Dobosz „Ekspedycje naukowe, a rozwój zbiorów muzealnych”

2010

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 16 I 2010, Bytom
 2. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 13 III 2010, Bytom
  referat: Roland Dobosz „Projekt. Wojsiłki (Mecoptera) Polski”
 3. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 08 V 2010, Bytom
  referat: Roland Dobosz „Przed sezonem. Priorytety Działu Przyrody”
 4. Konferencja (IV) z cyklu „Biologia i systematyka muchówek” oraz XXIX Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTEntom., Białowieża, 28-30 V 2010
 5. XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce”, Huta Szklana, 16-19 września 2010
 6. Przygotowanie i realizacja konferencji roboczej oraz referat pod tym samym tytułem Roland Dobosz „Polskie kolekcje entomologiczne jako elementy światowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego” (19-20 X 2010, Muzeum Górnośląskie Bytom)
 7. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 25 IX 2010, Bytom
  referat: Roland Dobosz „Strategia rozwoju zbiorów entomologicznych Działu Przyrody. Postęp prac modernizacyjnych magazynów bezkręgowców”
 8. Mapa Bioróżnorodności – I Spotkanie uczestników projektu, Warszawa, Wydz. Biologii UW (26-27.11.2010)
  referat: Roland Dobosz „Ruch amatorski a zbiory i dane przyrodnicze z perspektywy kustosza muzeum”

2009

 1. Udział w 10. Arbeitstreffen des DGaaE-Arbeitskreises Neuropteren auf dem Schloss Schwanberg (24-26.04.2009)
  referat: Dobosz R. Entwicklung der neuropterologischen Sammlung im Lichte der Geschichte des Oberschlesischen Museums Beuthen (we współpracy z T.B. Hadaś)
 2. Udział III Konferencji Dipterologicznej PTEntomol. „Biologia systematyka muchówek”, Krzyżanowice (15-17 maja 2009)
  referat: Palaczyk A., Dobosz R. Trochę egzotyki czyli rzut oka na faunę muchówek (Diptera) Nowej Kaledonii
 3. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 21 XI 2009, Bytom
  referat: Dobosz R. „Rola przypadku w nauce”
 4. „Spotkania ludzi z pasją” [Europejski Fundusz Społeczny] Złoty Potok, 22 XI 2009
  referat: Dobosz R. „Antropopresja a ochrona przyrody na Górnym Śląsku”

  Dobosz R. „Ekspedycje naukowe a rozwój zbiorów muzealnych”
  Dobosz R., Pankiewicz M. „Ochrona siedlisk wodno-błotnych a szlaki komunikacyjne”

2008

 1. IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Cieszyn, 19-21 maja 2008
  Referat: Ekspedycje naukowe, a rozwój zbiorów muzealnych
 2. X International Symposium on Neuropterology, 22-25 June, Piran, Slovenia
  poster: Dobosz R., Górski G. New data on Nyrma kervillea Navás, 1933 (Neuroptera: Berothidae)

  Dobosz R., Blaik T. Neuroptera on New Caledonia – present knowledge.
  Blaik T., Dobosz R. Neuroptera of Polish Baltic Sea coast with remarks on Wesmaelius balticus (Tjeder, 1931)
 3. Terenowe praktyki entomologiczne studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Boryszynie (lipiec 2008)
  referat: Dobosz R. „Organizacja i metodyka prowadzenia naukowych badań entomologicznych na przykładzie ekspedycji naukowej na Nową Kaledonię”
 4. Konferencja „Promocja tarnogórsko – bytomskich osobliwości przyrodniczych, w szczególności obszaru natura 2000 w kontekście zrównoważonego rozwoju” 28-30 września 2008 roku w Bytomiu – Suchej Górze
 5. Spotkanie podsumowujące działalność KSIB w roku 2008
  referat: Sprawozdanie z działalności DP MGB w ramach KSIB za rok 2008

2007

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 20 IX 2007, Bytom
  referat: Dobosz R. „Nowa Kaledonia. Tropami Gondwany”
 2. VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego, Wiechlice, 18-20 maja 2007
  referat: Dobosz R. „Uwagi do taksonomii owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera) Nowej Kaledonii”
 3. Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Przedbórz, 1-3 czerwca 2007
  referat: Dobosz R. „Przyroda Nowej Kaledonii”
 4. Sprawozdanie z ekspedycji badawczej na Nową Kaledonię, 20 czerwca 2007, Bytom Referat: Dobosz R. „Nowa Kaledonia – tropami Gondwany. Naukowa ekspedycja badawcza Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego”.
 5. XLIV Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Poznaniu 20-23 IX 2007 [ wybór do Władz PTE oraz wystąpienie w sprawie celów PTE i sposobów ich realizacji]
  Poster: Jaskóła R., Socha G., Przewoźny M., Tończyk G., Majecki J., Soszyńska-Maj A., Szczepko K., Dobosz R. Wstępne wyniki badań nad entomofauną Spalskiego Parku Krajobrazowego.
 6. Spotkanie podsumowujące działalność KSIB w roku 2007
  referat: Sprawozdanie z działalności DP MGB w ramach KSIB za rok 2007

2006

 1. Szkolenie dla nauczycieli woj. śląskiego, 20 I 2006
  referat: Dobosz R. „Osobliwości o przyrodnicze województwa Śląskiego. Owady”
 2. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 11 III 2006, Bytom
 3. XXV Zjazdu Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Zawoja, 2 – 4 czerwca 2006

2005

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 19 II 2005, Bytom
 2. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 8 X 2005, Bytom
  referat: Dobosz R. „Pięciolecie badań entomologicznych Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego w Turcji”

2004

 1. XXIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
  Złoty Potok koło Częstochowy, 14-16 maja 2004
 2. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Białowieża 17-19 IX 2004

2003

 1. Zjazd jubileuszowy Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego: „100-lecie społecznego ruchu entomologicznego na Górnym Śląsku, 9-11 maja 2003, Brynek”
  Referat: Dobosz R. „Wyprawy Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego i Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego do Turcji”
 2. Sympozjum organizacji pozarządowych w sprawie ochrony bociana czarnego i sów, Świerże Górne, 22-23 XI 2003

2002

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 16 III 2002, Bytom:
  referat: Dobosz R. „Na tropie nieznanych zwierząt”

2001

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 20 IX 2001, Bytom
  referat: „Amanus 2000, 2001 – efekty wyprawy entomologicznej”
 2. Szkolenie dla nauczycieli m. Bytom
  referaty: Dobosz R. „Założenia architektoniczne a ochrona gatunkowa zwierząt”

  Dobosz R. „Martwe drzewa w lesie jako symptom pełni życia lasu”

2000

 1. Posiedzenie Komisji przy Instytucie Ochrony Przyrody PAN n.t. „Czerwona księga bezkręgowców Polski”, 4.02.2000, Kraków.
 2. Konferencja n.t. „Zbiory przyrodnicze w Polsce”, Kraków, 14.04.2000,
  referat: Dobosz R. ” Działania wystawiennicze oraz edukacyjne realizowane przez Dział Przyrody MGB w Bytomiu na tle sytuacji w muzealnictwie przyrodniczym w Polsce”,
 3. XIX Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Spała 26-28.05.2000
 4. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego – Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, 19.10.2000: FORUM NATURA
  referat: Dobosz R. „Muzea a bioróżnorodność. Rola muzeów przyrodniczych w gromadzeniu i przepływie informacji naukowej”.
 5. 3rd SAAP Obiekty Sakralne w Ochronie Zwierząt, Kalwaria Pacławska, 20-21.10.2000R
  eferat: Dobosz R. „Technika badań zwierząt w obiektach sakralnych na przykładzie Górnego Śląska”

  referat i prowadzenie warsztatów: Dobosz R. „Sowy w obiektach sakralnych”.
 6. Ochrona płomykówki i nietoperzy w obiektach sakralnych, Siedlce, 29.11.2000
  referat: Dobosz R. „Metodyka i organizacja badań zwierząt w obiektach sakralnych na przykładzie Górnego Śląska”. Dyskusje nad projektem Płomykówki do GEF-u i Ekofunduszu

1999

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 20 IX 2001, Bytom
  referat: Dobosz R. „Mrówkolwy (Neuroptera: Myrmeleontidae) Polski”
 2. XVIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Spała 14-16.05.1999
 3. Seminarium Chiropterologiczne IEiSZ PAN Kraków, 20.05.1999
  referat: Dobosz R. „Znaczenie obiektów sakralnych w badaniach chiropterologicznych na przykładzie Górnego Śląska”.
 4. Sympozjum afidologiczne” Mszyce i inne pluskwiaki równoskrzydłe oraz ich wrogowie naturalni” Olsztyn-Kortowo 9-10 września 1999
  referat: Dobosz R. „Najnowsze trendy w systematyce i taksonomii złotooków Chrysopidae oraz stan ich poznania w Polsce”
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską” Kraków, 23-24 września 1999
 6. XV Sympozjum Sekcji Owadów Kopalnych, Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN w Krakowie, 16 listopada 1999.
 7. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 23 X 1999, Bytom
  referat: Dobosz R. „Omówienie dorobku wystawy <Owady i ludzie>”

1998

 1. XVII Szkoła Speleologiczna, Ojców, 16-20 luty 1998
  Referat: Dobosz R. „Wspomnienie o A. W. Skalskim” (wprowadzenie do wystawy poświęconej jego działalności naukowej)
 2. Sympozjum „Badania faunistyczne w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1988-1997”, Ojców, 7-9.05.1998
  referat: Dobosz R. „Wspomnienie o A. W. Skalskim” – jego związki z Jurą i OPN-em

  Dobosz R. „Neuropteroidea OPN – stan badań”.
 3. XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Osiągnięcia polskiej entomologii u progu XXI wieku”
 4. Sympozjum „Stan poznania bezkręgowców Puszczy Białowieskiej i problemy ich ochrony”, Białowieża 24-25 września 1998
  referat: Dobosz R. Owady siatkoskrzydłe (Neuropteroidea: Raphidioptera, Neuroptera) Puszczy Białowieskiej – stan poznania.

  katalogi: Neuropteroidea Puszczy Białowieskiej oraz Mecoptera Puszczy Białowieskiej.
 5. Szkolenie dla nauczycieli z zachowania i ochrony bioróżnorodności, Będzin 20 październik1998
  referat: Dobosz R. „Martwe drzewa jako symptom pełni życia w lesie”

1997

 1. I SAAP Sacral Architecture in Animal Protection – Obiekty Sakralne w Ochronie Zwierząt, Kraków – 7.11.1997
  referat: Cempulik P., Dobosz R. „Rola obiektów sakralnych w badaniach faunistycznych”.

  referat: Dobosz R. „Obiekty sakralne w ochronie zwierząt”

1996

 1. XV Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Kraków, 19-20 kwietnia 1996

1995

 1. 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 8-10.IX.1995, Poznań
 2. V Sympozjum Jurajskie Człowiek i środowisko naturalne Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, czerwiec 1995
  Referat: Dobosz R. „Owady siatkoskrzydłe (Neuropteroidea: Megaloptera,  Raphidioptera, Neuroptera) Pustyni Błędowskiej w obliczu postępującej  degradacji środowiska”.

1994

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 19 III 1994
  referat: Dobosz R. „Zbieranie owadów wiosną; metodyka i doświadczenia własne na przykładzie muchówek z rodziny Conopidae”.
 2. XIII Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Kraków, 15-16 kwietnia 1994

1993

 1. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 20 IV 1993
  referat: Dobosz R. „Pustynia Błędowska i jej unikatowy charakter na tle badań entomofaunistycznych”
 2. Zebranie Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego, 6 XI 1993
  referat: Dobosz R. „Projektowane nowe tereny chronione na Górnym Śląsku”

1992

 1. VIII Międzynarodowe Sympozjum Paleoentomologczne Bytom (VI 1992) [organizacja sympozjum]

1991

 1. X Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Bromierzyk, 5-7 kwietnia 1991
 2. Fourth European Congress of Entomology and the XIII. Internationale Symposium für Entomofaunistik Mitteleuropas. 1-6 september, 1991, Gödöllo, Hungary.
  Referat: Dobosz R. „Die Neuropterenfauna Polens”.
 3. Sympozjum „Zbiory przyrodnicze w Polsce. Dokumentacja, przepływ informacji”, 21-23 listopad 1991, Bytom [organizator]

Współpraca krajowa i zagraniczna:

 • Katedra Zoologii Systematycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Zakład Biosystematyki, Uniwersytet Opolski
 • Muzeum Przyrodnicze Uniwersytet Wrocławski
 • Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytet Łódzki
 • Wydział Biologii Uniwersytet Zielonogórski
 • Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Department of Entomology, Texas A&M University, USA
 • Charles H. Bronson, Commissioner State of Florida, Dept. of Agriculture & Cons. Serv., USA
 • Museum & Zoological Institute of Russian Academy of Sciences in St.Petersbourg, Russia
 • Museum of Natural History Sofia, Bulgaria
 • Somogy County Museum, Kaposvar, Hungary
 •  Sakarya University, Sakarya, Turkey
 • Dicle University, Dyarbakir, Turkey
 • Sichotealiński Rezerwat Biosfery, Far East, Russia

Znajomość języków:

 • niemiecki
 • rosyjski
 •  angielski

Zainteresowania, hobby:

 • muzyka: hart rock, heavy metal, punk rock, gothic,
 • łowiectwo
 • renowacja starych mebli
 • wieś
Śląskie

Muzeum Górnośląskie

jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.